Tomík DNV

Cena stavby na kľúč (s DPH): 167 164.58 EUR (5 036 000,14 Sk)
poznámka k cene: Rozpočet vyhotovený k dátumu expedovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, t.j. 11/2002.
Cena projektu (s DPH): poskytne autor
poznámka k cene: Cena architektonickej štúdie je 650 EUR. Projekt bol expedovaný 11/2002, a preto je nutné doplniť dokumentáciu pre stavebné povolenie o niektoré náležitosti, napr. energetický certifikát (platí od 01/2008)…
Popis projektu:
Projekt TOMÍK DNV naväzuje na druhú sériu architektonického konceptu, z ktorého sa neskôr vypracovalo viac, než dva tucty modifikácií. Od pôvodného riešenia sa na prvý pohľad líší niekoľkými výraznými zmenami v dispozícii a dizajne prízemia: pribudla integrovaná dvojgaráž, zimná záhrada (alt. salónik) a záhradné priečelie dostalo tvar oblúkového segmentu, ktorého druhá polovica je skrytá v interiéri. Pôdorys podkrovia zostal bez výraznejších zmien až na modifikovaný tvar vikiera. Centrálne presvetlenie schodiskovej haly možno riešiť pyramídovým svetlíkom vo vrchole stanovej strechy alebo menej nákladnými svetlovodmi.

Charakteristika (technické informácie)
Celková úžitková plocha: 215,5m2