Bungalov Cool

Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor

Cena projektu (s DPH): 690.00 EUR (20 786,94 Sk)
poznámka k cene: Uvádzaná cena sa vzťahuje k alternatíve už vypracovanej bez ďalších zmien v stupni architektonická štúdia.
Projekt pre stavebné povolenie, či realizáciu stavby autor vypracuje po dohode s objednávateĺom tejto dokumentácie.

Cena je s DPH. Uvedené ceny sú orientačné. Podrobný položkový rozpočet vám poskytne autor projektu.

Popis projektu:
CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE:

Navrhovaný rodinný dom bude samostatne stojaci jednopodlažný, nepodpivničený objekt s voľným státím určeným na parkovanie min. 2 automobilov (alt. 02 s garážovým prístreškom).
Architektonické riešenie rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, sleduje jeden zo súčasných trendov. Kompaktná mierne členitá hmota domu s plochou strechou vytvárajú predpoklad na realizáciu nízkoenergetického rodinného domu.
Hlavný vstupný priestor je zo SV strany chránený závetrím, ktoré vytvára prestrešenie atiky nad vstupom do objektu. Pozostáva z priestranného zádveria s rolldoor šatníkom a botníkom (odvetraným cez fasádu). Zádverie ako vstupná zóna domu oddeľuje dennú – spoločenskú a nočnú – súkromnoodpočinkovú časť dispozície. Časť technicko-hospodárskeho zázemie je dislokovaná do SZ časti dennej zóny.
Pravá časť presklenej steny „pozýva“ vojsť do presvetlenej jedálne (do dvora sú orientované väčšie posuvné „francúzske okná“ a opačne menšie vertikálne pásové s vysokým parapetom) s dominantným v nike vstavaným nábytkom na mieru – príborníkom a vinotékou. Strop nad „otvorenou“ dispozíciou obytnej časti za priečnym prekladom je výrazne vyšší a korešponduje tak s najväčšou obytnou plochou domu. Kuchyňa „na mieru“ je diagonálne natočená, pričom sa nachádza v ťažisku tohto priestoru. Diagonálna stena so zostavou integrovaných spotrebičov oddeľuje dva výklenky, ktorých charakter určuje opäť originálny nábytok „na mieru“ – podsvietený interiérový krb a komody pod trojicou vertikálnych „sĺz“… Ďalšími susediacimi priestormi sú: z exteriéru prístupná domáca sauna s ochladzovňou (sprcha s umývadlom, resp. kaďa), alt. (02) z interiéru prístupný malý pracovný kút s úložným systémom, pohotovostné WC s podtlakovým vetraním a priechodná technická miestnosť. Táto je opticky predelená na funkčne odlišné časti: práčovňu so sušiarňou, závesný kotol so vstvaným zásobníkom a domáce minigym. Konzolovitá strieška markízy poskytuje v exteriéri aj za nepriaznivých podmienok priestor pre sušenia prádla alebo niektoré domáce práce.Z technickej mestnosti je stropným výlezom sprístupnené technické podlažie, resp. „medzistrop“, kde bude nainštalovaná ďalšia potrebná technológia súvisiaca prevažne s vykurovaním objektu. Priestor ohraničený časťou hmoty tvaru “L“ a sústavou výškovo odstupňovaných striešok (konzolovito vyložených dosák) vytvára vonkajšiu disktretnú zónu určenú predovšetkým na relax. V cetrálnej časti pod štvorcovou doskou možno alternatívne zavesiť na hák uprostred zo spodu napr. aj hojdačku. Veľkokoplošné diely posuvných „francúzskych okien“ (dverí) je možné totálne odsunúť, čím sa dokonale prepojí interiér obytnej dennej časti s dvorom a záhradou. Nárožie na SV rohu bude mať fixné presklenie a bude predovšetkým významne prispievať k insolácii interiéru (k čomu bola aj dizajnovaná preexponovaná výška kompaktnej zasklenej steny).
Naľavo od hlavného vstupného zádveria sa v smere pozdĺžnej osi pozemku ťahá nižšia, užšia avšak dlhšia hmota súkromno-odpočinkovej zóny domu. Nachádzajú sa tu: zalomená chodba presvetlená dvojicou vertikálnych „štrbinových“ okien malého átria, ktorá sprístupňuje WC, kúpeľňu a dve plochou výrazne odlišné izby (menšia z nich bude slúžiť alt. ako pracovňa alebo hosťovská izba). Chodba na konci vyúsťuje do spálne rodičov s vírivou vaňou. Hygienické zázemie spálne pozostáva z kúpeľne, stienkou oddeleného WC a átria s exteriérovou sprchou a vegetačnou stenou. Spálni rodičov prislúcha aj krytá terasa.
V ďalšej etape výstavby je plánované vybudovať exteriérový bazén, oplotenie popri ňom a zázemie s grilom, drezom, minibarom…
Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa bude nachádzať pri JV hranici s prístupovou komunikáciou.
V priestore medzi touto obmurovkou a JV priečelím rodinného domu sa vybuduje odstavná plocha na parkovanie pre min. 2 automobily. Neskôr sa uvažuje nekryté státie prestrešiť ľahkým transparentným prístreškom.
Z hľadiska architektonickej kompozície sa jedná o hravú, vyváženú, pritom pomerne kompaktnú hmotu dynamizovanú aj výškovo odstupňovanými atikami plochých striech.

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV:

Technologické súbory sú umiestnené v technickej miestnosti a na tzv. technologickom podlaží (medzistrope) nad technickou miestnosťou a WC hostí v SZ časti dispozície domu. V základoch sa do objektu privádza voda, plyn, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, resp. spoločná kanalizácia odvádza splašky aj dažďovú vodu do verejnej siete. Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými prípojkami. Prípojky a body napojenia jednotlivých inžinierskych sietí (sú pripravené na hranici pozemku s miestnou prístupovou komunikáciou) budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V technickej miestnosti sú: plynový kondenzaný kotol, zásobník TÚV, automatická pračka so sušičkou, žehliaca doska, úložný systém a tiež minigym. Výlez sprístupňuje tzv. technologiké podlažie (medzistrop), kde bude umiestnený agregát a zásobníky TÚV pre sekundárny zdroj energie – fotovoltaiku nachádzajúcu sa na plochej streche objektu. Krb v obytnej miestnosti „otvorenej“ dispozície obytného priestoru prízemia bude mať predovšetkým funkciu dizajnovú. Bližšie informácie o primárnom druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie, rekuperácia a klimatizácia v dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Charakteristika (technické informácie)
Celková úžitková plocha: 201,55m2 bez ext. nespev. plochy
Celková obytná plocha: 133,49m2
Zastavaná plocha: 250,25m2