Bungalov KR 01-K

Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor
poznámka k cene: Cenu stavby na kľúč alt. Kr-01-K s DPH je 275 834,5 Euro (rozpočet z r. 2010). Odhadovaná cena realizácie variantu KR-02 cca 180-200 tisíc Euro a variantu KR-03 cca 130-150 tisíc Euro.
Cena projektu (s DPH): 398.00 EUR (11 990,15 Sk)
poznámka k cene: Projekt KR-01-K je vypracovaný v stupni architektonická štúdia a aj v stupni pre stavebné povolenie. Cena dokumentácie na stavebné povolenie bezo zmeny je 1220 Euro. Cena projektu KR-02 bezo zmeny na stavebné povolenie je 1180 Euro. Ceny týchto typových projektov nezahŕňa osadenie stavby a domové prípojky IS.
Popis projektu:
Architektonické štúdie sú vypracované v dvoch variantoch. Variant KR-01-K je bungalov s integrovanou dvojgarážou zastrešený plytkou valbovou konštrukciou krovu. Varianta KR-02 má úžitkovú plochou menšiu o cca 50m2. Táto alt. je vhodná pre užšie parcely a tomu sa prispôsobila aj úprava uličného priečelia, ktoré sa zúžilo z pôvodných 16,5m na 15,0m. Užšie je aj tzv. “záhradné krídlo” bungalovu. Toho času sa dokončuje aj projekt var. KR-03, ktorá je najmenej finančne nákladná z hľadiska realizácie stavby najmä kvôli max. jednoduchej konštrukcie krovu.
Charakteristika (technické informácie)
Počet obytných miestností: 7(8)
Celková úžitková plocha: 273,80m2
Orientácia hlavného vchodu: SV,S,SZ (možnosť zrkadlenia dispozície)