Chata Lúčky

CENA STAVBY NA KĽÚČ (S DPH): POSKYTNE AUTOR

CENA PROJEKTU (S DPH): 670 EURO

POZNÁMKA K CENE PROJEKTU (S DPH): UVEDENÁ CENA SA VZŤAHUJE K STUPŇU ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY :

Názov a označenie stavby: samostatne stojaci rodinný dom „Chata Lúčky“

Druh stavby: novostavba

Účel stavby: bývanie

Počet podlaží: 2 nadzemné (vrátane obytného podkrovia)

ÚDAJE O PLOCHÁCH A KUBATÚRACH STAVEBNÉHO OBJEKTU :

Obytná plocha 1.NP: 105,36m2

Úžitková plocha 1.NP: 198,42m2

Obytná plocha 2.NP: 57,43m2

Úžitková plocha 2.NP: 115,54m2

Úžitková plocha 2.NP-80%*: 92,54m2

Celkový obstavaný priestor: 1180,00m3

Celková obytná plocha: 162,79m2

Celková úžitková plocha: 290,96m2*

Zastavaná plocha (bez spevnených plôch): 242,50m2

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE STAVBY :

Navrhovaný rodinný dom bude samostatne stojaci, nepodpivničený objekt.

Vstup na pozemok a do domu bude z juhozápadnej strany pozemku stavebníka z miestnej asfaltovej komunikácie. Hlavná orientácia domu je JZ – SV, čiže v smere prevládajúcej pozdĺžnej osi. Architektonické riešenie rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, nenarúšajú okolitý charakter miestneho prostredia a svojim riešením harmonizujú s krajinou.

Hlavný vstupný priestor je chránený závetrím (ktoré vytvára samotná hmota objektu), je tvorený zádverím s vlastným šatníkom a botníkom. Šatník slúži na odloženie odevov a obuvi, prístup do neho je riešený posuvnými roll-door dverami. Druhé alternatívne vstupy tvoria vedľajšie vstupy z pozemku stavebníka, dva vstupy z priestranného obývacieho priestoru,  vstup z hosťovskej izby, vstup zo spálne rodičov a vstup z kúpeľne cez krytú terasu. Prízemie rodinného domu spĺňa predovšetkým funkciu spoločenskú, ale obsahuje aj priestory technickej vybavenosti. Sú v ňom integrované: vstupná hala, v ktorej je situované schodisko do podkrovia, otvorený veľko-priestor s priznaným krovom, v ktorom sa nachádza kuchyňa, jedáleň a obývacia izba s kozubom na čelnej štítovej stene. Dva východy do exteriéru sprístupňujú jednak otvorenú terasu a tiež aj krytú terasu s exteriérovým krbom a grilom. Z haly je navrhnutý prístup do umyvárne a WC hostí, do technickej miestnosti, do komory a chodby oddeľujúcej súkromno-odpočinkovú časť prízemia. V nej sa nachádzajú nasledovné miestnosti: hosťovská izba, spálňa rodičov, šatňová predsieň, kúpeľňa a sauna s vonkajšou krytou terasou. Zónu na relax dopĺňa prístrešok s exteriérovým wirpoolom na hornej terase. V priestore medzi hornou a dolnou terasou pri vyrovnávajúcich schodíkoch sa nachádza (znížený) úložný priestor na terasový nábytok. Na 2. NP – v podkroví je umiestnená druhá časť súkromno-odpočinkovej zóny rodinného domu, ktorej obytný priestor a pracovňa sa nachádzajú na otvorenej galérii poschodia na oboch stranách nosného múra podopierajúceho masívny (lepený alebo zbíjaný) väzník nad obývacím priestorom prízemia. Z pracovne smerom do dvora je orientovaný malý balkónik. Ďalší balkón sa nachádza na štítovej SZ stene a prislúcha spálni. V podkroví sa ďalej nachádzajú: šatňová predsieň a kúpeľňa, schodisková predsieň a povalový priestor (s možnosťou dodatočného využitia ako herne – biliard a pod.) Celý objekt zastrešuje sedlová konštrukcia dynamicky odstupňovaná v priečnom aj v pozdĺžnom smere. Vikiere a strešné okná nie sú navrhnuté. Dostatočné osvetlenie miestností podkrovia zabezpečia okná v štítových stenách a hlavne prirodzené svetlo prostredníctvom otvorenej galérie nad celou šírkou prízemia.

Pri vstupe na pozemok stavebníka bude zabudované aj združené meracie miesto (meranie spotreby energie stavebníka), zvonček, schránka pre donášku pošty, respektíve domáci video – záznamník (vrátnik).

STRUČNÝ POPIS ZÁKLADNEJ MATERIÁLOVEJ SKLADBY :

Ako murovací systém budú použité pórobetónové tvárnice Ytong Lambda, resp. Ytong Multipor spájané na tenkovrstvé tmely.

Strop nad 1.NP bude vyhotovený ako železobetónová konštrukcia. Konštrukcia základov bude z prostého betónu, resp. z debniacich DT- tvárnic Premac (viď. statika PSP).

Sedlový krov rodinného domu a tiež aj prístrešok nad exteriérovou vírivkou bude vyhotovený ako celodrevená konštrukcia. Špecifickým prvkom je lepený alebo zbíjaný väzník nad priznaným krovom veľkého obytného priestoru s otvorenou galériou do podkrovia. Ako strešná krytina sa doporučuje pálená škridľa od firmy Villa Testa, typ H 10, sk. New Line, odtieň Ardoisé.

Zateplenie strešného plášťa sa vyhotoví z panelov Isotec od firmy Profi-Trade zhora na drevené prvky krovu.

Klampiarske výrobky budú z medeného materiálu.

Komín obojstranného krbu sa vyhotoví od firmy Schiedel a obmuruje sa do kónického tvaru (odporúča sa montáž obkladových dosiek na kostru hliníkového roštu).

Výplne stavebných otvorov budú z 5 (7) komorových drevených euro – profilov s izolačným dvojsklom.

Prevládajúcimi materiálmi na povrchovú úpravu fasád sú imitácia kameňa šedého odtieňa, drevený obklad vo farbe slivky a škriabaná silikátová omietka smotanovej farby. Rám okien zvýrazňujú biele šambrány. Exteriérové dlažby budú buď z prírodného kameňa tmavošedého odtieňa alebo zo zámkovej betónovej dlažby podobného odtieňa.

Ostatné materiály podrobnejšie viď. dokumentácia pre stavebné povolenie.

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV :

Technologické súbory sú umiestnené na 1.NP. V základoch sa do objektu privádza voda, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, resp. kanalizácia (odvádza odpad do DČOV). Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými prípojkami. Prípojky a body napojenia jednotlivých inžinierskych sietí budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre stavebné povolenie. Na 1.NP je umiestnená technická miestnosť (práčka, sušička, kotol, zásobník TÚV). Je v nej integrovaný elektrický kotol a tiež zásobník TÚV. V budúcnosti sa uvažuje aj s montážou solárneho systému, resp. fotovoltaiky, preto sa vo vyššom stupni projektovej dokumentácie spomínaná technológia projekčne pripraví na realizáciu. V technickej miestnosti sa vyrába teplo pre teplú úžitkovú vodu a pripravuje voda do vykurovacieho systému (elektrické sálavé podlahové vykurovanie). Bližšie informácie o druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie v dokumentácii pre stavebné povolenie.