Dom na Tormoši

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE :

Navrhovaný rodinný dom s ozn. ako „Dom na Tormoši“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný, nepodpivničený objekt. Navrhnutý je so sedlovou a pultovou strechou. Objekt samostatne stojacej garáže (jednoduchá hmota tvaru „L“) s dielňou a skladom bude prízemný so sedlovou strechou s dvomi úrovňami hrebeňa.
Hlavný vstup aj vjazd na pozemok investora bude zo slepej miestnej komunikácie. Do rodinného domu sa vchádza cez kryté závetrie – vyrovnávacie schody prekryté pultovou strieškou. Okrem striešky ho ohraničujú a chránia steny od JV po JZ. Zo zádveria je navrhnutý prístup do stavebne oddeleného šatníka s botníkom. Tento priestor bude slúžiť prevažne pre hostí. Hosťovské WC je sprístupnené zo vstupnej haly. Pod oknom stenového výklenku (rizalit) sa plánuje umiestniť lavica vyhotovená na mieru. Schodisková hala skrýva schodisko s niekoľkými podestami. Časť zníženého priestoru pod podestami schodiska prislúcha ako úložný priestor ku technickej miestnosti. V nej bude umiestnené tepelné čerpadlo, zásobník TÚV, rekuperačný agregát, umývadlo alebo drez s výlevkou, automatická pračka, sušička, regálový systém, žehliaca doska a pod. Domáce fitness (alt. tančiareň) ohraničuje prízemie zo SV strany. Priestranná obývacia miestnosť sa nachádza v ťažisku dispozície prízemia. Jedáleň s kuchyňou a krytá terasa sú orientované od JV po SV, teda do záhrady. Špajza (zásobáreň) je prístupná priamo z kuchyne a bude mať nútené vetranie. Nekrytá terasa sa vyšpecifikuje neskôr v interakcii so záhradnými úpravami. Stavebne bude oddilatovaná.
Prízemný objekt garáže s dielenským kútom a samostatným skladom sa bude nachádzať JZ-ne od domu v tesnej blízkosti (1,00m) susednej nehnuteľnosti (parc. č. 1757). Návrh umiestnenia tohto objektu bol písomne odsúhlasený majiteľkou tejto susednej nehnuteľnosti.
Na poschodí (obytnom podkroví) rodinného domu sa nachádza súkromno-odpočinková (nočná) zóna. Pozostáva zo spálne rodičov, priestrannej detskej izby (túto možno v budúcnosti stavebne predeliť), dvoch samostatných hygienických zariadení, teda kúpeľne aj WC osobitne, šatníka rodičov a povalového úžitkového priestoru. Komunikačné jadro poschodia vytvára schodisko s priľahlou predsieňou, ktorá je navrhnutá s galériou poskytujúcou výhľad na schodisko a otvorený „priznaný“ podstrešný priestor. Prirodzené osvetlenie z protiľahlých štítových stien bude doplnené umelým osvetlením.
Kontajnery separovaného domového odpadu sa budú nachádzať pri južnom rohu garáže. Združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa bude nachádzať medzi hlavnou bránkou a bránou vjazdu na pozemok (diskrétne skryté za múrom).
Z hľadiska architektonickej kompozície exteriéru objektu sa jedná o pomerne dynamickú hmotu zakrytú sedlovými a pultovými strechami. Niekoľko atypických detailov architektonickej kompozície akcentuje už i tak tvárne a tvarovo odlišné fasády. Mediteránsky vidiecky dizajn bol nosnou kompozičnou ideou pri navrhovaní tohto rodinného domu „na mieru“. Vonkajšie osvetlenie stien, múrikov oplotenia, či odstavnej plochy určenej na parkovanie je taktiež znázornené vo vizualizáciách.
Dizajnovo sa tento architektonický návrh (vypracovaných na individuálnu objednávku) nesnaží splynúť s rôznorodou zástavbou prevažne typových katalógových domov v okolitom vidieckom prostredí, ale sa pokúša priniesť architektonické obohatenie a byť aktuálnym príkladom výstavby v duchu jedného zo súčasných trendov…

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV :

Technologické súbory sú umiestnené na prízemí v technickej miestnosti. V základoch sa do objektu privádza voda, elektrický prúd, a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, odkanalizovanie bude riešené do verejnej mestskej kanalizácie – viď. projekt vyššieho stupňa. Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými domovými prípojkami. Miesta napojenia na verejné inžinierske siete zatiaľ nie sú známe. Samotné trasy verejných inžinierskych sietí poznáme informatívne. Toto bude predmetom zisťovania, overovania a projekčných návrhov v ďalšom stupni PD. Domové prípojky inžinierskych sietí budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre stavebné povolenie. Ako primárny zdroj tepla bude slúžiť tepelné čerpadlo. Ako sekundárny zdroj tepla bude podľa potreby slúžiť rekuperačná jednotka alebo fotovoltaický systém. Združený komín bude vedený po vonkajšej strane fasády. Dažďová voda zvedená zo striech bude zachytávaná podzemným kolektorom – zberačom a zaústená do akumulačnej nádrže a vsakovacích šácht. Bližšie informácie o primárnom druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie v dokumentácii pre stavebné povolenie (podrobnejšie vo vyššom stupni – projekte stavby určenom na realizáciu).

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A HMÔT :

- murovací materiál Ytong Lambda (Ytong YQ) od fi. Xella z presných pórobetónových tvárnic bez zateplenia
- strop Ytong Ekonom
- omietkové hmoty od fi. Baumit
- základy: monolitický železobetón, resp. zálievkové DT tvárnice alt. lokálne prostý betón – podľa projektu statiky
- izolácia proti spodnej vode a protiradónová ochrana
- dvojplášťová strecha krovu so spádom 20,0°, nosná drevená konštrukcia
- oplechovanie: cenovo dostupnejší poplastovaný plech vo farebnom odtieni (viď grafické 3D vyobrazenie), nie meď !
- plastové okná a dvere (farba hnedá), 3-ité zasklenie (5÷7 komorový systém), napr. Weser, Slovaktual – podľa výberu investora
- druh kotla a spôsob vykurovania určí samotný stavebník, investor
- nášľapné vrstvy podláh v jednotlivých miestnostiach budú spresnené v štádiu projektu pre stavebné povolenie
- vonkajšia exteriérová mrazuvzdorná dlažba nespevnených plôch závetria a terasy – prírodný kameň alebo tehlová lícová neomietaná (režná) tehla do suchého lôžka, dlažba od fi. Rustique podľa výberu investora
- vonkajší celofasádny obklad stien aj sokla prírodným kameňom (pieskovec) – viď. vizualizácie 3D
- vnútorné stropné sadrokartónové podhľady Rigips, Knauf autor neodporúča
- združený viacprieduchový komín Schiedel – dymovod + multifunkčná šachta pre rekuperáciu (tepelné čerpadlo sa špecifikuje v ďalšom st. dokumentácie)
- madlo zábradlia vnútorného schodiska z uholníkového profilu
- odvodňovacie žľaby, dvorné vpuste, zatrávňovacie tvárnice (panely)
- osvetlenie exteriéru rodinného domu a pozemku nástennými, resp. stojančekovými svetlami
- oplotenie pozemku od prístupovej komunikácie – viď. 3D vizualizácie