Elipse House (koncept)

„Elipse House“ je autorský koncept rodinnej vily, ktorá si nájde (na základe objednávky po vyžiadaných špecifických úpravách) svojho náročného majiteľa vyhýbajúceho sa komerčným typovým katalógovým riešeniam rodinných domov. Každému záujemcovi, ktorého osloví toto hmotové architektonické riešenie, pripravíme niekoľko variant na výber . Autor tohto netradičného kreatívneho moderného konceptu očakáva náročného klienta, ktorému po vzájomných konštruktívnych konzultáciách projektu, „pripraví“ domu na mieru…

Viac informacií poskytne autor osobne.