Gregory House II.

ÚDAJE O PLOCHÁCH STAVEBNÉHO OBJEKTU A POZEMKU :

Obytná plocha SO-01 RD 1.NP: 87,65m2

Úžitková plocha SO-01 RD 1.NP: 162,84m2

Obytná plocha SO-01 RD 2.NP: 47,02m2

Úžitková plocha SO01 RD 2.NP: 87,05m2

Celková obytná plocha SO-01 RD: 134,67m2

Celková úžitková plocha SO-01 RD: 249,89m2

Celková úžitková plocha terás SO-01 RD: 116,95m2

Zastavaná plocha objektom SO-01 RD (bez spev. plôch): 200,43m2

Celková zastavaná plocha SO-01 RD (vrátane spev. plôch): 278,51m2

Celková plocha pozemku parc. č. 2859: 1805,00m2

Obytná plocha SO-02 VB 1.NP: 0,00m2

Úžitková plocha SO-02 VB 1.NP: 97,06m2

Úžitková plocha terasy SO-02 VB 1.NP: 45,68m2

Obytná plocha SO-02 VB 2.NP: 0,00m2

Úžitková plocha SO-02 VB 2.NP (pochôdznej terasy): 101,03m2

Zastavaná plocha SO-02 VB (bez spevnených plôch: trasy): 104,27m2

Zastavaná plocha SO-02 VB (vrátane spevnených plôch: terasy): 149,95m2

Zastavaná plocha SO-01 + SO-02 (bez spevnených plôch): 304,70m2

Zastavaná plocha SO-01 + SO-02 (vrátane spevnených plôch): 428,46m2

Zastavanosť SO-01 + SO-02 (bez spevnených plôch): 16,88%

Zastavanosť SO-01 + SO-02 (vrátane spevnených plôch): 27,50%

Celková spevnená terénna plocha: 68,00m2

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE :

Rodinný dom s označením „Gregory House II.“ je alternatívnym variantom predchádzajúceho návrhu (s ozn.: „Gregory House I.“). Zmeny sa týkajú predovšetkým dispozičného riešenia oboch podlaží, pričom vonkajší dizajn zostáva nezmenený.

Vstup aj vjazd na pozemok bude zo SZ strany pozemku stavebníka z prístupovej komunikácie. Architektonické riešenie rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, sleduje jeden zo súčasných trendov. Použitím kvalitných stavebných materiálov a predpísanej technológie s využitím tepelného čerpadla a rekuperácie sa docieli realizácia nízkoenergetického rodinného domu.

Hlavný vstupný priestor je zo Z strany chránený závetrím, ktoré vytvára valbová strieška balkóna domu a tiež ustúpenie časti priečelia hlavného vstupu do domu. Z priestranného zádveria je navrhnutý vstup do samostatného šatníka s botníkom (prirodzené vetranie aj osvetlenie) a tiež hosťovského WC. Zádverie ako vstupná zóna domu vytvára energetickú bariéru pred dennou – spoločenskou časťou dispozície.

Technicko-hospodárske zázemie je umiestnené prevažne v SZ časti dispozície prízemia domu (technická miestnosť s tepelným čerpadlom, záložným kotlom, zásobníkom TÚV, pračkou, sušičkou, odkladacími priestormi…), sklad náradia, sklad terasového mobiliáru a komora sa podľa svojej účelnosti nachádzajú v iných častiach domu.

Časť súkromno-odpočinkovej zóny je prevažne sústredená na poschodí (okrem spálne rodičov s prístupom na širokú krytú terasu prízemia orientovanú na SV). Na 2.NP sa nachádzajú tri detské izby, pracovňa (alt. hosťovská izba) s balkónom/loggiou, šatňová predsieň, priestranná galéria pri schodisku, WC a kúpeľňa. Chodba uprostred spája väčšinu miestností a spolu s dvojramenným priamočiarym schodiskom vytvára komunikačné jadro domu. Cez galériu ponad kuchyňou je navrhnutý samostatný prechod na pochôdznu strechu terasy, ktorej časť sa vybuduje v 1. etape výstavby a zbytok pochôdznej terasy pravdepodobne až v 2. etape výstavby (výkresy č. 06 a 07). Autor návrhu odporúča budovať oba stavebné celky súčasne (zo stavebno-konštrukčných i ekonomických dôvodov).

Denná-spoločenská časť domu prízemia pozostáva z priestrannej vstupnej haly s centrálnym priamočiarym dvojramenným schodiskom (pod schodiskom sa nachádza sklad terasového mobiliáru), kuchyňa, jedáleň obývacia miestnosť s krbom a priľahlé terasy (viď. pôdorys, výkres č. 05).

Samostatnou zónou je rodičovská spálňa s priechodnou šatňou a hygienickým zázemím na prízemí.

Technicko-hospodárske zázemie prízemia domu pozostáva z nasledovných priestorov: technickej miestnosti, skladu náradia, skladu terasového mobiliáru a komory.

V 2. etape sa vybuduje aj objekt s krytým vnútorným bazénom, resp. bazénová hala SO-02 (VB) s pochôdznou terasou, chodníky, oporné múry, komunikácia a požadované terénne a záhradné úpravy (vrátane závlahového systému).

Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa bude nachádzať v SZ rohu pri hranici s prístupovou komunikáciou.

Z hľadiska architektonickej kompozície exteriéru sa jedná o hravú, dynamicky tvárnu hmotu zakrytú valbovými strechami v sklone 15°. Dizajnovo sa architektonický návrh „nesie“ na vlne mediteránskeho štýlu, ale nesnaží sa o jeho replikovanie…

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV :

Technologické súbory sú umiestnené v technickej miestnosti na prízemí, prípadne v povalovom priestore (alt. fotovoltaická technika). V základoch sa do objektu privádza voda, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, resp. spoločná kanalizácia odvádza splašky aj dažďovú vodu do verejnej siete. Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými prípojkami. Domové prípojky inžinierských sietí budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre stavebné povolenie. V technickej miestnosti sú: tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, zásobník TÚV, automatická pračka so sušičkou, žehliaca doska, sušiaky prádla, úložný systém, technológia k fotovoltaike, zásobníky TÚV pravdepodobne v povale…) Komín v TM sa ponechá ako záloha pre iný alt. druh vykurovania, napr. kondenzačný plynový kotol, či kotol na tuhé palivo. Krb v obytnej miestnosti sa bližšie špecifikuje v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Podrobnejšie informácie o primárnom druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie, rekuperácia v dokumentácii pre stavebné povolenie.

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A HMÔT :

- murovací materiál: tvárnice Ytong (Ytong YQ a Family) bez zateplovacieho systému

- omietkové hmoty od fi. Ytong

- krov drevený zo zbíjaných priehradových väzníkov, plošných spojov (od vybraného dodávateľa, napr. Kontrakting)

- základy: monolitická železobetónová doska, roznášacie dosky, resp. zálievkové DT tvárnice

- izolácia proti spodnej vode a protiradónová ochrana

- pálená krytina od firmy Villa Testa rady Mediterran, druh Plein Sud vo farbe Tradition, Paysage, Terroir, Emporda a pod. (podľa výberu investora)

- oplechovanie: meď (lacnejší variant poplastovaný plech v medenom farebnom odtieni)

- plastové okná a dvere s drevodekorovou povrchovou imitáciou, 3-ité zasklenie (5÷7 komor. systém), s roletami (skryté kastlíky), napr. Weser, Internorm, Slovaktual

- interiérové dvere v stavebných púzdrach od firmy Weser alebo Eclisse

- flexibilné presklené skladacie steny Solarlux(posuvno-sklopné, posuvno zdvižné systémy)

- obklady a dlažby z prírodného kameňa

- stropné podhľady Rigips

- rekuperácia, napr. fi. ADO design, Klimatech, Rittal

- fotovoltaika

- krby, resp. krbové kachle napr. od firmy ZOP plus

- 2 jednoprieduchové komíny Schiedel, alt. ZOP plus

- odvodňovacie žľaby, dvorné vpuste, zatrávňovacie panely

- interiérový bazén, napr. fi. Mariner, RollStyl, PoolTech, Compasspools (2.etapa)

- bazénová technológia (tepelné čerpadlo, filter…)

- screenové rolety (tieniaci systém) krytej verandy/terasy SO-02

- osvetlenie exteriéru rodinného domu a pozemku podľa vlastného výberu

- oplotenie pozemku podľa vlastného výberu