Malachov II.

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE :

Navrhovaný rodinný dom s ozn. ako „Malachov II.“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný, čiastočne podpivničený objekt s dvomi oddelenými samostatnými bytovými jednotkami. Navrhnutý je s valbovou strechou v sklone 18° v dvoch podlažných úrovniach. Byt „A“ má na poschodí krytú terasu, byt „B“ má na poschodí nekrytý rohový balkón, orientovaný na slnkom exponované nárožie. V čiastočne podpivničenom suteréne má každý z bytov uzavretú garáž a dve kryté parkovacie miesta (jedno blokované a druhé neblokované státie).
Hlavný vstup aj vjazd na pozemok bude z JV strany pozemku stavebníka cez prejazdný pás vnútornej komunikácie s prístupom z obecnej prístupovej komunikácie. Použitím kvalitných stavebných materiálov a predpísanej technológie sa docieli realizácia nízko-energetického rodinného domu.
Spoločný (pre oba byty) hlavný vstupný priestor závetria vytvára previs strechy a nárožie domu. Skrýva zároveň aj spoločné vonkajšie suterénne schodisko, ktoré spája zónu garáží a krytých státí (tiež skladovací priestor) s obytným priestorom v nadzemných podlažiach. Priestorovo optimalizované zádverie (energetická bariéra) každého z bytov bezprostredne prepája šatník a vnútorné schodisko. To je navrhnuté ako zmiešanočiare s vretenovým múrom uprostred a tvorí vertikálny komunikačný „uzol“ oboch bytov. Tieto schodiská sú osovo súmerné podľa separačnej akustickej priečky (Silka). Priestor pod výstupným ramenom je možné účelne využiť napr. na skladovanie. Na prízemí sa nachádza denná spoločenská časť, ktorá je navrhnutá ako otvorená dispozícia (zlučuje kuchyňu s jedálňou i obývačkou). Samostatná komora (špajza) je priamo prístupná z kuchynskej časti. Pohotovostné WC a technická miestnosť (kotol, zásobník TÚV, automatická pračka a sušička, doska na žehlenie, sušiak prádla a sprchový box) sú prístupné z chodby prízemia. Súkromno-odpočinková časť na prízemí pozostáva z relatívne priestrannej spálne rodičov s rolldoor šatníkmi. Prechod do záhrady je navrhnutý z dennej aj nočnej časti prízemia (alt. v byte „B“ je možné nahradiť jedno z okien dverami a sprístupniť tak aj terasu na SZ strane od lesa).
Technicko-hospodárske zázemie – sklad, garáž a dve kryté parkovacie státia – sa nachádza v suteréne, prístupnom cez vonkajšie kryté schodisko.
Na poschodí oboch bytov tohto rodinného domu sa nachádza súkromno-odpočinková (nočná) zóna. Pozostáva z dvoch detských izieb a WC. Štandard bývania zvyšuje krytá terasa (byt „A“), resp. rohový panoramatický balkón (byt „B“).
Kontajnery domového odpadu sa budú nachádzať v obmurovke oplotenia pri výjazde z pozemku na obecnú prístupovú komunikáciu. Združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa bude nachádzať v nike tej istej obmurovky.
Z hľadiska architektonickej kompozície exteriéru objektu sa jedná o pomerne dynamickú členitú hmotu zakrytú valbovými strechami. Niekoľko atypických detailov architektonickej kompozície akcentuje už i tak tvárne a tvarovo odlišné časti fasády. Klasický vidiecky dizajn s modernými povrchovými úpravami podčiarkuje aj posuvný systém roliet v nároží balkóna na poschodí, atypické zošikmenie sokla v nároží, taktiež originálny dizajn časti strechy nad krytou terasou a pod. Podhorský ráz domu umocňuje kombinácia drevo / prírodný kameň / silikátová omietka / pálená keramická krytina. Vonkajšie osvetlenie stien, múrikov či odstavnej plochy určenej na parkovanie je taktiež znázornené vo vizualizáciách.
Dizajnovo sa tento architektonický návrh (vypracovaných na individuálnu objednávku) nesnaží splynúť s rôznorodou zástavbou domov v okolitom vidieckom prostredí, ale sa pokúša priniesť architektonické obohatenie a byť aktuálnym príkladom výstavby v duchu jedného zo súčasných trendov…

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV :

Technologické súbory sú umiestnené na prízemí v technickej miestnosti. V základoch sa do objektu privádza voda, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, odkanalizovanie bude riešené do verejnej obecnej kanalizácie – viď. projekt vyššieho stupňa. Táto lokalita nie je plynofikovaná. Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými domovými prípojkami. Miesta napojenia na verejné inžinierske siete zatiaľ nie sú známe. Samotné trasy verejných inžinierskych sietí poznáme informatívne. Toto bude predmetom zisťovania, overovania a projekčných návrhov v ďalšom stupni PD. Domové prípojky inžinierskych sietí budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre stavebné povolenie. Ako primárny zdroj tepla bude slúžiť elektrický kotol (so zásobníkom TÚV). Ako sekundárny zdroj tepla bude podľa potreby slúžiť krb alebo krbové kachle alebo eventuálne fotovoltaický systém. Ako dymovody slúžia jedno-prieduchové komínové telesá v oboch bytoch. Dažďová voda zvedená zo striech bude zachytávaná podzemným kolektorom – zberačom a zaústená do akumulačnej nádrže a vsakovacích šácht. Bližšie informácie o primárnom druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie v dokumentácii pre stavebné povolenie (podrobnejšie vo vyššom stupni – projekte stavby určenom na realizáciu).

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A HMÔT :

- murovací materiál Ytong Lambda (Ytong YQ) od fi. Xella z presných pórobetónových tvárnic bez dodatočného zateplenia
- strop Ytong Ekonom, resp. priznaná konštrukcia krovu
- omietkové hmoty od fi. Baumit
- základy: monolitický železobetón, resp. zálievkové DT tvárnice alt. lokálne prostý betón – podľa projektu statiky
- izolácia proti spodnej vode a protiradónová ochrana
- dvojplášťová strecha krovu so spádom 18°
- oplechovanie: cenovo dostupnejší poplastovaný plech vo farebnom odtieni (viď grafické 3D vyobrazenie), nie meď !
- plastové okná a dvere (farba hnedá), 3-ité zasklenie (5÷7 komorový systém), napr. Weser, Slovaktual – podľa výberu investora
- druh kotla a spôsob vykurovania určí samotný stavebník, investor
- nášľapné vrstvy podláh v jednotlivých miestnostiach budú spresnené v štádiu projektu pre stavebné povolenie
- vonkajšia exteriérová mrazuvzdorná dlažba nespevnených plôch závetria a terasy – prírodný kameň alebo tehlová lícová neomietaná (režná) tehla do suchého lôžka, dlažba od fi. Rustique podľa výberu investora
- vonkajšie lokálne časti obkladov stien a sokla a farebnosť – viď. vizualizácie 3D
- vnútorné stropné sadrokartónové podhľady Rigips, Knauf autor neodporúča
- 2 x jedno-prieduchový nerezový komín Schiedel (pre krb, resp. krbové kachle) pre každý byt osobitne
- madlo zábradlia z uholníkového profilu, farebný náter viď. grafika, plus dosková výplň
- odvodňovacie žľaby, dvorné vpuste, zatrávňovacie tvárnice (panely)
- osvetlenie exteriéru rodinného domu a pozemku nástennými, resp. stojanovými svetlami
- oplotenie pozemku zatiaľ nie je predmetom architektonického návrhu