Mirka 02

Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor
poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena realizácie cca 200 až 220 tisíc EUR.

Cena projektu (s DPH): 480.00 EUR (14 460,48 Sk)
poznámka k cene: architektonická štúdia

Popis projektu:
Variant 02 má kompaktnejšiu hmotu, nakoľko tri loggie na poschodí sú redukované len na jednu. Rodinný dom možno s minimálnymi stavebnými úpravami podpivničiť v požadovanom rozsahu. Projekt bude na požiadanie vyhotovený aj v zrkadlovom obraze. Autor si vyhradzuje právo na zmeny v projekte a obmedzenie opakovaného použitia.

Charakteristika (technické informácie)
Počet obytných miestností: 7
Celková úžitková plocha: 290,50 m2
Celková obytná plocha: 134,06 m2
Zastavaná plocha: 227,00 m2 (bez spevnených plôch)
Obstavaný priestor: 1250 m3
Výška hrebeňa strechy od +-0,0: ± 0,000: 7,86 m
Orientácia hlavného vchodu: SV, S, SZ