Pod Širákom 2016

Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor

Cena projektu (s DPH): 690.00 EUR (20 786,94 Sk)
poznámka k cene: Uvádzaná cena sa vzťahuje k alternatíve už vypracovanej bez zmien v stupni architektonická štúdia.

Cena je s DPH. Uvedené ceny sú orientačné. Podrobný položkový rozpočet vám poskytne autor projektu.

Popis projektu:
CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE:

Navrhovaný rodinný dom bude samostatne stojaci dvojpodlažný, nepodpivničený objekt s integrovanou garážou a voľným státím vo dvore určeným na parkovanie min. 2 automobilov.
Vstup aj vjazd na pozemok bude z JZ strany pozemku stavebníka z miestnej komunikácie. Architektonické riešenie rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, sleduje jeden zo súčasných trendov (mediteránsky štýl). Použitím kvalitných stavebných materiálov a predpísanej technológie s využitím rekuperácie sa docieli realizácia nízkoenergetického rodinného domu.
Hlavný vstupný priestor je z JZ strany chránený závetrím, ktoré vytvára prestrešenie vstavanej garáže, hmota arkiera domu a tiež ustúpenie hlavného vstupu do domu oproti uličnému priečeliu. Z priestranného zádveria je navrhnutý vstup do samostatného šatníka s botníkom (prirodzené vetranie aj osvetlenie). Zádverie ako vstupná zóna domu vytvára energetickú bariéru pred dennou – spoločenskou časťou dispozície. Technicko-hospodárske zázemie je umiestnené naľavo od centrálneho schodiska. Časť súkromno-odpočinkovej zóny (spálňa rodičov s krytou terasou s whirlpoolom, so šatňovou predsieňou a vlastnou kúpeľňou, ako aj pracovňa, resp. hosťovská izba s krbom) tvoria zvyšnú časť dispozície prízemia.
Denná-spoločenská časť domu pozostáva z priestrannej vstupnej haly s centrálnym priamočiarym dvojramenným schodiskom (pod ním sa nachádajú na mieru navrhnuté vstavané skrine), z veľoryso priestrannej kuchyne s barovým ostrovčekom a z jedálne v spoločnom otvorenom priestore (s využitím otvorenej záhradnej terasy), z komory pod podestou schodiska, z priestrannej obývacej miestnosti s panoramatickým krbom. Hygienické zázemie pozostávajúce zo samostatnej kúpeľne aj WC pre hostí je prístupné z chodby. Autor v súčasnom návrhu považuje za nedostatok oddelené hygienické zariadenie od hosťovskej izby (požiadavka objednávateľa), preto navrhuje takéto zriadiť pri arkieri (sprchový kút, umývadlo a WC), aby malo aj prirodzené vetranie a osvetlenie.
Technicko-hospodárske zázemie prízemia domu pozostáva z nasledovných priestorov: technickej miestnosti, integrovanej garáže pre 2 automobily (vrátane dielenského pracovného pultu), ktorá bude mať „otvorený“ podstrešný úložný priestor a priľahlého skladu.
Komunikačným jadrom poschodia je schodisková predsieň, ktorá sprístupňuje dve detské izby so samostatnými šatníkmi (menšia z nich má krytú loggiu a väčšia arkier), spoločnú kúpeľňu s WC detí a povalový priestor.
V ďalšej etape výstavby je plánované vybudovať exteriérový bazén, chodníky popri ňom a kryté zázemie s grilom, drezom, minibarom (prístrešok, resp. altánok).
Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa bude nachádzať v západnom rohu pri garáži a pri hranici s prístupovou komunikáciou.
Z hľadiska architektonickej kompozície exteriéru sa jedná o hravú, dynamicky tvárnu hmotu zakrytú valbovými strechami v sklone 15° a v časti pultovej strechy nad kuchyňou a spálňou rodičov v sklone 14°. Atypické ukončenie štítových stien vlnou pri pultovej streche je charakteristickým štylizačným prvkom všetkých variánt architektonických konceptov autorom označených „Pod širákom“. Interiér bude dizajnovaný rustikálne (oblúkovité preklady a niky, priznané stropné trámce…atď).

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV:

Technologické súbory sú umiestnené v technickej miestnosti, prípadne v povalovom priestore (solárna alebo fotovoltaická technika). V základoch sa do objektu privádza voda, plyn, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, resp. spoločná kanalizácia odvádza splašky aj dažďovú vodu do verejnej siete. Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými prípojkami. Prípojky a body napojenia jednotlivých inžinierskych sietí (sú pripravené na hranici pozemku s miestnou prístupovou komunikáciou) budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V technickej miestnosti sú: plynový kondenzačný kotol, zásobník TÚV, automatická pračka so sušičkou, žehliaca doska, sušiaky prádla, úložný systém… V povalovom priestore bude umiestnená aj technológia k solárnemu systému alebo k fotovoltaike, zásobníky TÚV a pod.) Krby v obytnej miestnosti a v pracovni, resp. hosťovskej izbe sa bližšie špecifikujú v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Bližšie informácie o primárnom druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie, rekuperácia a klimatizácia v dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Charakteristika (technické informácie)
Celková úžitková plocha: 283,34m2 bez ext. nespev. plochy
Celková obytná plocha: 132,37m2
Zastavaná plocha: 266,58m2