RD Dominika

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY :

Názov a označenie stavby: samostatne stojaci rodinný dom „Dominika“ (SO-01)

samostatne stojaci záhradný domček (SO-02)

samostatne stojaci garážový prístrešok (SO-03)

Druh stavby: novostavba

Účel stavby: bývanie

Počet podlaží: 2 nadzemné (SO-01)

1 podzemné a 1 nadzemné (SO-02)

1 nadzemné (SO-03)

Autor projektu: Ing. Peter Bačík, PB Projekt s.r.o.

920 62 Horné Otrokovce 163

Údaje o plochách stavebného objektu :

Obytná plocha 1.NP SO-01: 98,49m2

Úžitková plocha 1.NP SO-01: 233,82m2

Obytná plocha 2.NP SO-01: 31,02m2

Úžitková plocha 2.NP SO-01: 60,68m2

Celková obytná plocha SO-01: 129,51m2

Celková úžitková plocha SO-01: 294,50m2

Obytná plocha 1.PP SO-02: 0,00m2

Úžitková plocha 1.PP SO-02: 36,55m2

Obytná plocha 1.NP SO-02: 0,00m2

Úžitková plocha 1.NP SO-02: 40,32m2

Celková obytná plocha SO-02: 0,00m2

Celková úžitková plocha SO-02: 76,87m2

Obytná plocha 1.NP SO-03: 0,00m2

Úžitková plocha 1.NP SO-03: 19,08m2

Zastavaná plocha objektom SO-01(bez spevnených plôch): 221,26m2

Celková zastavaná plocha SO-01 (vrátane spevnených plôch): 273,73m2

Zastavaná plocha objektom SO-02(bez nespevnených plôch): 46,50m2

Celková zastavaná plocha SO-02 (vrátane nespevnených plôch): 83,43m2

Zastavaná plocha objektom SO-03(bez nespevnených plôch): 26,70m2

Celková zastavaná plocha SO-03 (vrátane nespevnených plôch): 110,76m2

Stupeň PD: Architektonická štúdia

ÚČEL STAVBY :

Rodinný dom slúži k bývaniu 5-6 člennej rodiny. Rodinný dom, záhradný domček a garážový prístrešok budú postavené v súlade so súčasným moderným architektonickým poznaním. Tvarom, hmotou a farebnosťou povrchových úprav nenarušia okolité vidiecke prostredie (viď. grafická časť architektonickej štúdie). Navrhnutý je dvojpodlažný rodinný dom s ustúpeným nadzemným podlažím, záhradný domček s čiastočným podpivničením a garážový prístrešok. Novostavbou týchto troch solitérnych objektov chce investor zabezpečiť bývanie svojej rodiny. Ich výstavba bude v súlade s územným plánom, pričom rešpektuje všetky podmienky nim určené. Lokalita je určená k výstavbe samostatne stojacich rodinných domov.

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE :

Navrhovaný rodinný dom (SO-01) bude samostatne stojaci dvojpodlažný, nepodpivničený objekt s ustúpeným druhým nadzemným podlažím.

Hlavný vstup do domu bude z JZ strany pozemku stavebníka z miestnej komunikácie. Architektonické riešenie rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, sleduje jeden zo súčasných trendov. Použitím kvalitných stavebných materiálov a predpísanej technológie s využitím rekuperácie sa docieli realizácia nízkoenergetického rodinného domu.

Hlavný vstupný priestor je z JZ (Z) strany chránený závetrím, ktoré vytvára valbová strieška na nároží domu a tiež ustúpenie časti priečelia hlavného vstupu do domu. Z priestranného zádveria je navrhnutý vstup do samostatného šatníka s botníkom (prirodzené vetranie aj osvetlenie). Hlavným komunikačným jadrom domu je hala so zmiešanočiarym schodiskom a priľahlou chodbou. Z tohto priestoru sú zprístupnené: technická miestosť, hosťovské WC, kúpeľňa s priľahlou detskou izbou a šatníkom, spálňa rodičov so šatníkom, pracovňa (nachádzajú sa v súkromnej zóne domu), tiež sklad za schodiskom, čím opačný koniec haly vyúsťuje do verejnej obytnej zóny domu. Tá pozostáva prevažne z otvorenej dispozície obývacej haly a jedálne s priľahlými krytými terasami domu a tiež z kuchyne s komorou. V severnom nároží prízemia domu sa nachádza priestranný sklad prístupný len z exteriéru.

Na ústúpenom poschodí sa prostredníctvom schodiskovej presiene dostaneme do dvoch detských izieb (jedna je s balkónom, druhá s krytou loggiou), kúpeľne a samostatného WC. Z krytej loggie je navrhnutý znížený prístup do úložného povalového priestoru nad obývačkou (alt., ak si to priestorové nároky na rekuperáciu vyžiadajú, sa vytvorí aj v ďalšej časti povale orientovanej na SV potrebné technologické vybavenie).

Z hľadiska architektonickej kompozície exteriéru sa jedná o hravú, dynamicky tvárnu hmotu zakrytú valbovými strechami v sklone 18°. Dinajnovo sa architektonický návrh „nesie“ na vlne mediteránskeho štýlu, ale nesnaží sa o jeho replikovanie…

Stavebný objekt záhradného domčeka (SO-02) je navrhnutý ako solitér s jedným nadzemným podlažím a čiastočným podpivničením. Bude slúžiť len mimo vykurovacieho obdobia prevažne ako letná kuchyňa s krytou terasou. V suteréne sú navrhnuté dva samostatné prirodzeným spôsobom vetrané sklady.

Stavebný objekt (SO-03) garážového prístrešku je solitérna jednopodlažná jednoduchá stavba. Poskytuje krytý priestor na garážovanie dvoch áut a tiež na miestnosť slúžiacu ako sklad, či dielňa. V priestore pred garážovým prístreškom a posuvnou bránou bude nekrytá odstavná plocha vytvorená pravdepodobne zo zatrávňovacích tvárnic.

Všetky tri stavebné objekty budú zakryté plytkými valbovými strechami v sklone 18° pokrytými charakteristickou mediteránskou pálenou krytinou.

Plochy vonkajších silikátových omietok budú kombinované s plochami obloženými prírodným pravdepodobne pieskovcovým obkladom svetlejšieho zemitého odtieňa. Z takéhoto materiálu sa vyhotoví aj lemovanie okien a dverí šambránami.

Chodníky a požadované terénne a záhradné úpravy (vrátane závlahového systému) budú samostatnou etapou výstavby.

Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa bude nachádzať v západnom rohu pri hranici s prístupovou komunikáciou.

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV :

Technologické súbory sú umiestnené v technickej miestnosti rodinného domu (SO-01) na prízemí. V základoch sa do objektu privádza voda, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd. Stavebné objekty budú odkanalizované do domácej čističky odpadových vôd a dažďová voda zachytávaná podzemným zberačom (kolektorom) navrhnutom po obvode všetkých troch stavebných objektov a prebytok trativodov odvedený do akumulačnej nádrže. Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými prípojkami. Body napojenia jednotlivých inžinierskych sietí budú pripravené na hranici pozemku s miestnou prístupovou komunikáciou. Domové prípojky inžinierských sietí budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V technickej miestnosti sú: elektrický kotol so zásobníkom TÚV, automatická pračka so sušičkou, žehliaca doska, stropné sušiaky prádla, úložný systém a technológia k rekuperácii (alt. v povalovom priestore). Kachlová pec v obytnej miestnosti sa bližšie špecifikuje v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Bližšie informácie o primárnom druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesií – vykurovanie, rekuperácia v dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A HMÔT :

- murovací materiál: tvárnice Ytong bez zateplovacieho systému

- omietkové hmoty od fi. Ytong

- krov drevený zo zbíjaných priehradových väzníkov, plošných spojov

- základy: monolitický železobetón, resp. zálievkové DT tvárnice (napriek priaznivej geologickej skladbe !)

- izolácia proti spodnej vode a protiradónová ochrana

- pálená krytina od firmy Villa Testa rady Mediterran, druh Plein Sud vo farbe Tradition, Paisage, Terroir, Emporda a pod. (podľa výberu investora)

- oplechovanie: meď (alt. lacnejší variant: poplastovaný plech v medenom farebnom odtieni)

- hliníkové okná a dvere, 3-ité zasklenie (5÷7 komor. systém), s roletami (skryté kastlíky), napr. Weser, Internorm, Slovaktual

- interiérové dvere v stavebných púzdrach od firmy Weser alebo Eclisse

- obklady a dlažby z prírodného kameňa

- stropné podhľady Rigips

- rekuperácia, napr. fi. ADO design, Klimatech, Rittal

- kachľová pec podľa vlastného výberu

- 2 jednoprieduchové komíny (SO-01, SO-02) Schiedel, alt. ZOP plus

- odvodňovacie žľaby, dvorné vpuste, zatrávňovacie panely

- osvetlenie exteriéru stavebných objektov a pozemku podľa vlastného výberu

- oplotenie pozemku podľa vlastného výberu

DOPRAVNÉ RIEŠENIE, NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM :

Statická doprava bude zabezpečená pre dva automobily garážované pod garážovým prístreškom a min. pre ďalšie 2 automobily stojace na nekrytej odstavnej ploche pozemku pred garážovým prístreškom.