Reno 02

Táto architektonická štúdia bola vypracovaná na základe individuálnej objednávky. Bol som oslovený objednávateľom, vypracovať nový projekt, ktorý by však ideovo vychádzal z už realizovaného projektu z môjho portfólia, t.j. Reno 01.

Nižšie uvádzam redukovanú časť sprievodnej správy tohoto projektu:

 

Údaje o plochách stavebného objektu :

Obytná plocha 1.PP: 0,00m2

Úžitková plocha 1.PP: 178,20m2

Obytná plocha 1.NP: 74,06m2

Úžitková plocha 1.NP: 225,70m2

Obytná plocha 2.NP: 93,20m2

Úžitková plocha 2.NP: 139,65m2

Obytná plocha 3.NP: 19,58m2

Úžitková plocha 3.NP: 24,13m2

Celková obytná plocha: 186,52m2

Celková úžitková plocha: 567,68m2

Zastavaná plocha (bez spevnených plôch): 132,97m2

Zastavaná plocha (vrátane spevnených plôch): 225,04m2

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE :

Navrhovaný rodinný dom bude samostatne stojaci objekt s úplným podpivničením a s troma nadzemnými podlažiami (z toho 2.NP a 3.NP sú charakterizované ako obytné podkrovia) a s integrovanou garážou a garážovým prístreškom.

Vstup aj vjazd na pozemok bude z juhovýchodnej strany pozemku stavebníka z miestnej asfaltovej komunikácie. Hlavná orientácia domu je SV – JZ, čiže v smere pozdĺžnej osi domu. Architektonické riešenie rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, sleduje súčasné trendy.

Hlavný vstupný priestor na prízemí (1.NP) je z JV strany chránený závetrím, ktoré vytvára samotná hmota objektu. Pozostáva z priestranného zádveria, s ktorého je prístup do oddeleného šatníka s botníkom. Šatník slúži na odloženie odevov a obuvi najmä pre hostí. Ostatné alternatívne vstupy tvoria vedľajšie vstupy z pozemku stavebníka: z kuchyne a hosťovskej izby na verandu, z práčovne na exteriérovú podestu vyrovnávacích schodov a zo zníženej úrovne obývačky na polkruhovú terasu. Na tomto podlaží sa nachádzajú ďalšie nasledovné priestory: hosťovská izba s vlastným sociálnym vybavením (sprcha, umývadlo, WC), schodisková hala, priestranná kuchyňa s jedálňou s výstupom na verandu, hosťovská umyváreň a WC, špajza (zásobáreň), práčovňa (sušiareň, žehliareň) a v zníženej úrovni obývacia izba s atypickou terasou. Vstavaná garáž sa nachádza hneď vedľa závetria, ktoré umožňuje aj prechod „suchou nohou“ do zádveria domu. Garážový prístrešok je ukrytý pod presahom strechy na SV strane.

Technicko-hospodárske zázemie domu je sústredené prevažne v suteréne 1.PP. Nachádzajú sa tu nasledovné priestory: uzáver schodiska (vetranie je zabezpečené cez systém Schiedel AERA Komfort), dielňa s prístupom aj z exteriéru cez prejazdnú rampu, technická miestnosť s násypníkom paliva na štiepky, sklad paliva so zhozom paliva spod garážového prístrešku, a dva sklady (alt. hobby miestnosť), ktoré sú odvetrávané cez vetraciu a osvetľovaciu šachtu (tzv. anglický dvorček). Všetky ostatné miestnosti suterénu sú navrhnuté s priamym prirodzeným osvetlením a vetraním.

Do obytného podkrovia v úrovni 2.NP vedie krivočiare schodisko. Schodisková predsieň sprístupňuje nasledovné priestory: štyri priestranné izby s dostatočným úložným priestorom na šatstvo a obuv (oddelený šatník, resp. rolldoor skriňa), tá najväčšia bude slúžiť ako spálňa rodičov, resp. rolldoor skriňa) a dve kúpeľne s WC. Dve izby orientované na sever, resp. juh môžu využívať spoločnú loggiu/balkón orientovaný na JV.

Do ďalšieho podkrovia na úrovni 3.NP vedie identické krivočiare schodisko. V tomto priestore sa nachádza ateliér buď v otvorenom priestore alebo je uzavretý za akustickou priečkou (akustickými dverami).

Z hľadiska architektonickej kompozície sa jedná o pomerne dynamicky tvarovanú hmotu, prekrytú členitými smerovo i výškovo odstupňovanými sedlovo – valbovými strechami.

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV :

Technologické súbory sú umiestnené prevažne na 1.PP (kotolňa na štiepkové palivo s násypníkom na palivo, zásobník TÚV, prípadne agregáty k solárnemu systému) a tiež na 1.NP (práčovňa, sušiareň, žehliareň). V základoch sa do objektu privádza voda, plyn, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, resp. kanalizácia (odvádza splašky do verejnej siete). Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými prípojkami. Prípojky a body napojenia jednotlivých inžinierskych sietí (sú pripravené na hranici pozemku s miestnou asfaltovou komunikáciou) budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre stavebné povolenie. Bližšie informácie o druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie v dokumentácii pre stavebné povolenie, resp. podrobnejšie v profesiách ZTI, plynofikácia a elektroinštalácie vyššieho stupňa projektovej dokumentácie.

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A HMÔT :

- murovací materiál: Ytong Lambda

- stropy: monolitický železobetón

- strecha: dodávka konštrukcie krovu od vybranej firmy

- strešná krytina: od firmy Villa Testa, produkt skupiny New Line, veľkoformátová škridla H10, farba Ardoisé

- oplechovanie: meď

- plastové okná a dvere, 2÷3-ité zasklenie (5÷7 komor. systém), napr. Weser

- garážová brána Hörmann

- obklady z lícovej tehly od firmy Rustique alebo z prírodného kameňa

- stropné podhľady Rigips

- komín Schiedel, resp. Schiedel AERA Komfort

- odvodňovacie žľaby, dvorné vpuste, zatrávňovacie panely…Zetr