Sofia

Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor

Cena projektu (s DPH): 590.00 EUR (17 774,34 Sk)
poznámka k cene: Uvádzaná cena tejto alternatívy sa vzťahuje k stupňu architektonická štúdia bez zmeny. Na požiadanie bude do max. 6 týždňov vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie.

Cena je s DPH. Uvedené ceny sú orientačné. Podrobný položkový rozpočet vám poskytne autor projektu.

Popis projektu:
Rodinný dom Sofia bol vypracovaný na základe individuálnej objednávky v stupni architektonická štúdia. Spĺňa kritériá nízkoenergetického domu. Objednávateľ stanovil pre architekta nasledovné zadanie: dvojpodlažný bezbariérový dom v mediteránskom štýle s integovanou garážou pre 2 automobily, dispozičné riešenie s lokalitným progamom – viď. pôdorysy 2 podlaží, rozmiestnenie zdravotechnických zariadení podľa individuálnych požiadaviek, exteriérové kryté a nekryté terasy.
Náklady na výstavbu do 180 tisíc Euro (bez vnútorného vybavenia zariadením)…

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE:
Navrhovaný rodinný dom s označením „Sofia“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný, nepodpivničený objekt.
Vstup aj vjazd na pozemok bude zo SV strany pozemku stavebníka z miestnej komunikácie. Hlavná orientácia domu je SV – JZ, čiže v smere pozdĺžnej osi domu. Architektonické riešenie rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, sleduje jeden zo súčasných trendov. Kompaktná mierne členitá hmota domu s jednoduchým valbovým krovom vytvárajú predpoklad na realizáciu nízkoenergetického rodinného domu.
Hlavný vstupný priestor je zo SV strany chránený závetrím, ktoré vytvára prestrešenie nad vstupom do objektu. Pozostáva zo zádveria so vstavanou skriňou a samostatným priechodným vlastným šatníkom s botníkom s prirodzeným vetraním a osvetlením. Tento oddelený šatník tvorí tzv. „filter“ medzi integrovanou garážou a zádverím domu. Ostatné alternatívne vstupy tvoria vedľajšie vstupy z pozemku stavebníka: zo SZ strany z technickej miestnosti, JZ strany z obývacej miestnosti a z jedálne cez záhradnú terasu.
Väčšia časť prízemia (1.NP) rodinného domu spĺňa predovšetkým funkciu spoločenskú. Sú v ňom integrované: schodisková hala s dvojramenným schodiskom, hosťovská izba, hosťovské WC, obývacia izba s panoramatickým krbom a výmenníkom, otvorený priestor kuchyne s ostrovčekom, s barovým pultom a jedálenskou zónou, krytá a nekrytá JZ terasa. Menšiu časť prízemia pokrýva vstupná zóna (zádverie a šatník) a technicko-hospodárske zázemie domu, ktoré pozostáva: z priechodnej technickej miestnosti, integrovanej garáže s dielenským kútom a veľkým úložným priestorom a skladu záhradnej techniky a náradia. Garáž je z interiéru sprístupnená cez šatník a aj technickú miestnosť.
Na poschodí (2.NP) sa nachádza súkromno-odpočinková zóna domu. Pozostáva z dvoch detských izieb so samostatnými šatníkmi, spálne rodičov s oddeleným šatníkom, priestrannej kúpeľne, samostatnej umyvárne s WC a sezónneho šatníka (alt. komory). Schodisková hala je osvetlená prostredníctvom schodiska cez vertikálny pásový svetlík v SZ obvodovej stene. Do povalového úložného priestoru je navrhnutý prístup cez výlez s nožnicovými schodmi.
Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa nachádzajú v západnom rohu pozemku na hranici s prístupovou komunikáciou.
Z hľadiska architektonickej kompozície sa jedná o pomerne kompaktnú málo členitú hmotu (dynamizovanú terasami a strieškami v úrovni prízemia), prekrytú valbovými strechami.

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV:
Technologické súbory sú umiestnené na 1.NP. V základoch sa do objektu privádza voda, plyn, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, resp. kanalizácia odvádza splašky do verejnej siete. Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými prípojkami. Prípojky a body napojenia jednotlivých inžinierskych sietí budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Technická miestnosť (elektrický kotol, rekuperačná jednotka, zásobník TÚV, automatická pračka so sušičkou, žehliaca doska, sprcha pre psa, úložný systém…) sa nachádza na 1.NP. Krb so zabudovaným vykurovacím systémom bude slúžiť ako záložný zdroj. Bližšie informácie o druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE:
Navrhovaný rodinný dom s označením „Sofia“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný, nepodpivničený objekt.
Vstup aj vjazd na pozemok bude zo SV strany pozemku stavebníka z miestnej komunikácie. Hlavná orientácia domu je SV – JZ, čiže v smere pozdĺžnej osi domu. Architektonické riešenie rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, sleduje jeden zo súčasných trendov. Kompaktná mierne členitá hmota domu s jednoduchým valbovým krovom vytvárajú predpoklad na realizáciu nízkoenergetického rodinného domu.
Hlavný vstupný priestor je zo SV strany chránený závetrím, ktoré vytvára prestrešenie nad vstupom do objektu. Pozostáva zo zádveria so vstavanou skriňou a samostatným priechodným vlastným šatníkom s botníkom s prirodzeným vetraním a osvetlením. Tento oddelený šatník tvorí tzv. „filter“ medzi integrovanou garážou a zádverím domu. Ostatné alternatívne vstupy tvoria vedľajšie vstupy z pozemku stavebníka: zo SZ strany z technickej miestnosti, JZ strany z obývacej miestnosti a z jedálne cez záhradnú terasu.
Väčšia časť prízemia (1.NP) rodinného domu spĺňa predovšetkým funkciu spoločenskú. Sú v ňom integrované: schodisková hala s dvojramenným schodiskom, hosťovská izba, hosťovské WC, obývacia izba s panoramatickým krbom a výmenníkom, otvorený priestor kuchyne s ostrovčekom, s barovým pultom a jedálenskou zónou, krytá a nekrytá JZ terasa. Menšiu časť prízemia pokrýva vstupná zóna (zádverie a šatník) a technicko-hospodárske zázemie domu, ktoré pozostáva: z priechodnej technickej miestnosti, integrovanej garáže s dielenským kútom a veľkým úložným priestorom a skladu záhradnej techniky a náradia. Garáž je z interiéru sprístupnená cez šatník a aj technickú miestnosť.
Na poschodí (2.NP) sa nachádza súkromno-odpočinková zóna domu. Pozostáva z dvoch detských izieb so samostatnými šatníkmi, spálne rodičov s oddeleným šatníkom, priestrannej kúpeľne, samostatnej umyvárne s WC a sezónneho šatníka (alt. komory). Schodisková hala je osvetlená prostredníctvom schodiska cez vertikálny pásový svetlík v SZ obvodovej stene. Do povalového úložného priestoru je navrhnutý prístup cez výlez s nožnicovými schodmi.
Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa nachádzajú v západnom rohu pozemku na hranici s prístupovou komunikáciou.
Z hľadiska architektonickej kompozície sa jedná o pomerne kompaktnú málo členitú hmotu (dynamizovanú terasami a strieškami v úrovni prízemia), prekrytú valbovými strechami.

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV:
Technologické súbory sú umiestnené na 1.NP. V základoch sa do objektu privádza voda, plyn, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, resp. kanalizácia odvádza splašky do verejnej siete. Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými prípojkami. Prípojky a body napojenia jednotlivých inžinierskych sietí budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Technická miestnosť (elektrický kotol, rekuperačná jednotka, zásobník TÚV, automatická pračka so sušičkou, žehliaca doska, sprcha pre psa, úložný systém…) sa nachádza na 1.NP. Krb so zabudovaným vykurovacím systémom bude slúžiť ako záložný zdroj. Bližšie informácie o druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE:
Navrhovaný rodinný dom s označením „Sofia“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný, nepodpivničený objekt.
Vstup aj vjazd na pozemok bude zo SV strany pozemku stavebníka z miestnej komunikácie. Hlavná orientácia domu je SV – JZ, čiže v smere pozdĺžnej osi domu. Architektonické riešenie rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, sleduje jeden zo súčasných trendov. Kompaktná mierne členitá hmota domu s jednoduchým valbovým krovom vytvárajú predpoklad na realizáciu nízkoenergetického rodinného domu.
Hlavný vstupný priestor je zo SV strany chránený závetrím, ktoré vytvára prestrešenie nad vstupom do objektu. Pozostáva zo zádveria so vstavanou skriňou a samostatným priechodným vlastným šatníkom s botníkom s prirodzeným vetraním a osvetlením. Tento oddelený šatník tvorí tzv. „filter“ medzi integrovanou garážou a zádverím domu. Ostatné alternatívne vstupy tvoria vedľajšie vstupy z pozemku stavebníka: zo SZ strany z technickej miestnosti, JZ strany z obývacej miestnosti a z jedálne cez záhradnú terasu.
Väčšia časť prízemia (1.NP) rodinného domu spĺňa predovšetkým funkciu spoločenskú. Sú v ňom integrované: schodisková hala s dvojramenným schodiskom, hosťovská izba, hosťovské WC, obývacia izba s panoramatickým krbom a výmenníkom, otvorený priestor kuchyne s ostrovčekom, s barovým pultom a jedálenskou zónou, krytá a nekrytá JZ terasa. Menšiu časť prízemia pokrýva vstupná zóna (zádverie a šatník) a technicko-hospodárske zázemie domu, ktoré pozostáva: z priechodnej technickej miestnosti, integrovanej garáže s dielenským kútom a veľkým úložným priestorom a skladu záhradnej techniky a náradia. Garáž je z interiéru sprístupnená cez šatník a aj technickú miestnosť.
Na poschodí (2.NP) sa nachádza súkromno-odpočinková zóna domu. Pozostáva z dvoch detských izieb so samostatnými šatníkmi, spálne rodičov s oddeleným šatníkom, priestrannej kúpeľne, samostatnej umyvárne s WC a sezónneho šatníka (alt. komory). Schodisková hala je osvetlená prostredníctvom schodiska cez vertikálny pásový svetlík v SZ obvodovej stene. Do povalového úložného priestoru je navrhnutý prístup cez výlez s nožnicovými schodmi.
Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa nachádzajú v západnom rohu pozemku na hranici s prístupovou komunikáciou.
Z hľadiska architektonickej kompozície sa jedná o pomerne kompaktnú málo členitú hmotu (dynamizovanú terasami a strieškami v úrovni prízemia), prekrytú valbovými strechami.

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV:
Technologické súbory sú umiestnené na 1.NP. V základoch sa do objektu privádza voda, plyn, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, resp. kanalizácia odvádza splašky do verejnej siete. Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými prípojkami. Prípojky a body napojenia jednotlivých inžinierskych sietí budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Technická miestnosť (elektrický kotol, rekuperačná jednotka, zásobník TÚV, automatická pračka so sušičkou, žehliaca doska, sprcha pre psa, úložný systém…) sa nachádza na 1.NP. Krb so zabudovaným vykurovacím systémom bude slúžiť ako záložný zdroj. Bližšie informácie o druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

Charakteristika (technické informácie)
Celková úžitková plocha: 354,72m2
Celková obytná plocha: 174,73m2
Zastavaná plocha: 280,27m2