Vila Barbara

Tento architektonický koncept bol vypracovaný na základe individuálnej objednávky. Hoci na projekt nie je zmluvná exkluzivita, kvôli ochrane osobných údajov a súkromia objednávateľa neuvádzam v textovej časti ďalšie podrobnosti. Záujemcovia si môžu pri osobnej konzultácii pozrieť dispozičné riešenie, materiálovú skladbu, plošné výkazy výmer miestností a pod.