Vila Lily

Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor
Cena projektu (s DPH): 666.00 EUR (20 063,92 Sk)
poznámka k cene: Projekt je vypracovaný v stupni architektonická štúdia. Odhadovaná cena realizácie stavby je cca 330-400 tisíc Euro.
Popis projektu:
Navrhovaný rodinný dom bude samostatne stojaci trojpodlažný objekt, s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami (vrátane obytného podkrovia).
Vstup aj vjazd na pozemok bude z južnej strany pozemku stavebníka z miestnej prístupovej komunikácie. Architektonické riešenie rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, sleduje súčasné moderné trendy a prihliada na kolorit miestneho vidieckeho prostredia.
Hlavný vstupný priestor do objektu vily (jej pozdĺžna os je orientovaná v súlade s tvarom pozemku v smere S-J) je navrhnutý z východnej strany v hmote ustúpeným závetrím s dostatočnými presahmi striech. Pozostáva zo zádveria s vlastným rolldoor šatníkom/ botníkom. Ostatné alternatívne vstupy tvoria vedľajšie vstupy z pozemku stavebníka: z východnej strany do obývacej izby a zo severnej strany popod krytú terasu do spálne rodičov.
Väčšia časť prízemia (1.NP) rodinného domu spĺňa predovšetkým funkciu spoločenskú. Sú v ňom integrované: priestranná (centrálna) hala s točitým schodiskom a kruhovým schodiskovým zrkadlom, v južnej časti obývacia izba s rohovým krbom, jedáleň s kuchyňou s barom (v zalomenej priečke pri špajzi sú vynechané niky na chladničku, kávovar, mikrovlnnú rúru a pod. Prístup na panoramaticky orientovanú južnú terasu je z východnej strany obývacej izby popri masívnom krbe s wood-boxom. O niečo menšiu časť prízemia pokrýva súkromno-odpočinková zóna vily, ktorá pozostáva z pracovne (alt. hosťovskej izby), spálne rodičov so samostatným šatníkom a tiež kúpeľňou s WC, predsieň s knižnicou izoluje obytné miestnosti od hosťovskej umyvárne a samostatného WC hostí s prirodzeným osvetlením a vetraním. Zo severu je spálňa rodičov chránená veľkou terasou trojuholníkového pôdorysu, ktorá bezbariérovo prechádza do svahovitej záhrady.
Technicko-hospodárske zázemie vily sa nachádza na 1.PP (čiastočne podpivničené) a sústreďuje tieto priestory: technickú miestnosť (kotolňa, príprava TÚV, sklad paliva so zhozom cez združenú vetraciu a osvetľovaciu šachtu, resp. solárny systém), práčovňu so sušiarňou, sezónny sklad – všetky miestnosti majú samostatný vchod zo spoločnej chodby (úložné priestory v skriniach a policiach) s kruhovým schodiskom. Priechodný sezónny sklad prepája chodbu s dvojgarážou s dielenským kútom. Vedľa exteriérového schodiska pod južnou terasou je ďalší alt. odkladací priestor. Vstup na exter. schodisko a vjazd do garáže je prekrytý konzolou terasy 1.NP.
V obytnom podkroví vily na poschodí (2.NP) sa nachádza ostatná časť súkromno-odpočinkovej zóny. Pozostáva z troch izieb, z ktorých dve na severnej strane majú samostatný priľahlý šatník, izba najbližšie ku galérii má vstup riešený cez veľkú predsieň s úložným priestorom (alt. hobby miestnosť). Spoločná kúpeľňa a samostatné WC sú prístupné buď z predsiene alebo z haly. V zníženom priestore podkrovia sa uvažuje s odkladaním terasového mobiliáru, prístupného zo severnej terasy poschodia. Insolácia podkrovia je navrhnutá buď alt. osvetlením prostredníctvom dvojkrídlových franc. okien, atypickými celo presklenými svetlíkmi alebo interiérovým oknom sprostredkujúcim osvetlenie cez veľkorysý otvorený priestor nad galériou.
Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa nachádzajú na južnej hranici s miestnou komunikáciou.
Z hľadiska architektonickej kompozície sa jedná o výrazne dynamicky tvarovanú hmotu. Južné a severné priečelia sú šípovito potočené cez terasy, ktoré prekrýva výrazný presah striech v dvoch úrovniach. Obe strechy oddeľuje šípovitý pás stenových svetlíkov symetrických podľa pozdĺžnej osi objektu. Výraznými akcentmi sú atypické celo sklené vikiere a aj kónicky zošikmený, o 45° pootočený masívny komín s kamenným obkladom. Na západnej fasáde kontrastuje ostrým líniám hmoty polkruhový segment schodiska v kamennom obložení. Výrazne prevýsajúce okraje striech padajú do masívnych žľabov, ktoré budú odvádzať predpokladané výrazné zrážky do zberných akumulačných nádrží (alt. s prepadmi do trativodov) s opornými kónicky zošikmenými stĺpmi (všetko s kamenným obkladom). Na výplň zábradlí sa použije bezrámové bezpečnostné sklo.

Charakteristika (technické informácie)
Celková úžitková plocha: 433,55m2
Celková obytná plocha: 179,92m2
Zastavaná plocha: 271,61m2