Vila Pod Bánošom

Cena projektu (s DPH): 690.00 EUR (20 786,94 Sk)
Popis projektu:
Projekt tohto rodinného domu bol vypracovaný na základe individuálnej objednávky. Bol navrhnutý ako samostatne stojaci nepodpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami. Parkovanie vozidiel je navrhnuté pod vyloženou konštrukciou 2 podlažia a pred objektom rodinného domu. Poschodie rodinného domu slúži k bývaniu 4-6 člennej rodiny a prízemie ako privátna tanečná sála s potrebným sociálnym a hygienickým zázemím.
Navrhovaný je dvojpodlažný rodinný dom „Vila JFd“ bez podpivničenia zastrešený pultovou strechou v sklone 5°, resp. 1,5°.
Prízemie domu je vyvýšené nad terén z dôvodu zabránenia vnikaniu stekajúcej vody v prípade výdatných zrážok do objektu. Do objektu rodinného domu sa vstupuje chodníkom a bezbariérovo vyrovnávacou rampou – vyspádovanou plochou určenou na parkovanie vozidiel. Zároveň je prostredníctvom exteriérovej rampy so sklonom 14° umožnený bezbariérový prístup aj na poschodie a do záhrady nachádzajúcej sa vyššie v kopci.
Závetrie hlavného vstupu do objektu je vytvorené výrazným presahom obytnej časti poschodia, čo zároveň poskytuje aj kryté státie pre dva automobily. Hmota vonkajšieho skladu (bicykle, kosačka…) vytvára svojou prednou stenou oporu pre ukotvenie priehradového nosníka podopierajúceho časť poschodia. Na opačnej strane takúto funkciu (okrem výrazného kompozičného akcentu) spĺňa dvojica stĺpov. Prekryté dva hlavné vstupy do objektu (na prízemie aj na poschodie) sú orientované na severozápad.
Prízemie objektu pozostáva z privátnej tanečnej sály (zapustenej hlbšie do terénu) s potrebným sociálno-hygienickým zázemím. Nachádzajú sa tu nasledovné priestory: Vstupný foyer (pult s administratívno-obslužnou funkciou a pohodlné posedenie) s vyrovnávacím schodiskom, dve separátne sociálne zariadenia pre mužov a ženy pozostávajúce zo šatníka, sprchového boxu, umývadla a WC kóje. Priechodný foyer spája aj menšie zádverie s oddelenou hosťovskou šatňou s botníkom, ktorý slúži na pohodlné odkladanie šatstva a obuvi hosťom, ktorí vystúpia jednoramenným priamočiarym schodiskom na poschodie. Plošne najväčšiu časť prízemia zaberá privátna tanečná sála, ktorá bude okrem umelého osvetlenia presvetlená aj dvojicou svetlovodov a tiež svetlíkom osvetľovacej a vetracej šachty (tzv. anglický dvorček). Pod ustúpenou arkádou je vytvorený priestor na posedenie pre tanečné páry (taktiež aj foto-galériu), pre samoobslužný minibar a sklad nachádzajúci sa prevažne pod schodiskom vedúcim na poschodie.
Celé poschodie slúži súkromným potrebám rodiny majiteľa objektu. Nachádzajú sa tu nasledovné priestory: a) zóna vstupná so schodiskom, bočný vchod z JZ strany, schodisková hala, sklad a WC hostí, b) zóna denná – spoločenská zahŕňa salónik (alt. zimnú záhradu), obývaciu izbu s krbom, krytú terasu, kuchyňu s jedálňou a špajzu, c) zóna súkromno – odpočinková, do ktorej patrí spálňa rodičov s priechodným šatníkom, kúpeľňa s WC rodičov, dve detské izby so samostatnými šatníkmi, krytá terasa, kúpeľňa s WC detí a chodba, d) zóna hospodársko – technická obsahuje technickú miestnosť (kotol, zásobník TÚV, automatickú pračku, sušičku, dvojdrez, dosku na žehlenie, atď) a sklad prístupný z exteriéru (určený hlavne pre terasový mobiliár).
Investor plánuje v budúcnosti vybudovať aj „zelenú strechu“, ktorá bude slúžiť najmä na relax. Sprístupnená bude výlezom z JV strany krytej terasy.
Konštrukcie oceľových stĺpov (väčšinou v neobvyklom sklone), atypická strieška (markíza) nad bočným vstupom, dynamicky v interakcii s terénom vygradované fasády, pásové okná schodiskovej haly, atypická časť atiky trojuholníkového tvaru, nerezové vyústenia komínov, kopuly svetlovodov, presklené zábradlia, trativody s kamenným obkladom, terasy a spevnené chodníky s exteriérovým osvetlením umocňujú architektonický účinok exteriéru objektu tejto modernej polyfunkčnej vily.
Hmota stavebného objektu a spevnené rampy sú navrhnuté v smere pozdĺžnej osi stavebnej parcely orientovanej v smere JV – SZ.
V západnom rohu parcely rastie dominantný orech, ktorý nebráni v realizácii stavebného objektu a bude súčasťou zelene, ktorá sa bude dosádzať po dokončení hrubej stavby objektu rodinnej vily.
Na prednej časti pultovej strechy objektu budú namontované slnečné kolektory so zásobníkom a v zadnej časti sa v neskoršej etape dobuduje vegetačná „zelená strecha“ s relaxačnou terasou.
Presné osadenie stavebného objektu „Vila JFd“ na pozemku nie je predmetom tohto stupňa projektovej dokumentácie (rieši sa v projekte pre stavebné povolenie), hoci jeho koncepcia je už v tejto fáze v rámci architektonickej štúdie a situácie osadenia objektu naznačená (viď. výkresová časť).
Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa nachádzajú v severnom rohu pozemku pri hlavnom vstupe, resp. vjazde na pozemok pri posuvnou bráne (viď. výkresová časť). Pás zelene bude oddeľovať terénnu rampu od okraja pozemku stavebníka. Celá odstavná plocha bude vytvorená zo zatrávňovacích tvárnic a vyspádovaná do odvodňovacieho systému.
Idea záhradných a terénnych úprav je naznačená v architektonickej situácii a čiastočne aj v pôdoryse prízemia a vizualizáciách exteriéru.
Celková úžitková plocha: 465,57m2
Zastavaná plocha (vrátane spevnených plôch): 307,80m2