Vila pod Gerlachom

Tento architektonický koncept rodinného domu (alt. chaty s celoročným využitím) bol vypracovaný na základe individuálneho zadania. Prípadné zmeny a eventuálne úpravy sú v kompetencii autora návrhu…