Vila Provence

Cena projektu (s DPH): 890.00 EUR (26 812,14 Sk)
poznámka k cene: Uvedená cena sa vzťahuje k stupňu architektonická štúdia.

 

Popis projektu:
Navrhovaná novostavba rodinného domu „Vila Provence“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný objekt bez podpivničenia zastrešený prevažne sedlovou strechou v sklone 15°.
Hlavný vstup aj vjazd na pozemok stavebníka je z juhozápadnej strany pozemku od miestnej prístupovej komunikácie (t.č. nespevnenej). Hlavný vstup do objektu rodinného domu je navrhnutý cez kryté závetrie. Ďalšie vedľajšie vstupy do objektu sú navrhnuté z úrovne upraveného terénu do technickej miestnosti, práčovne so sušiarňou, spálne rodičov, vstupnej haly cez átrium, do kuchyne a jedálne cez krytú terasu. 
Hlavný vstupný priestor je z JZ strany chránený závetrím, ktoré je súčasťou kvázi arkády. Zádverie s posedením je dostatočne dimenzované pre viacero osôb. Šatník s botníkom sa nachádzajú v samostatnej denným svetlom osvetlenej a vetrateľnej miestnosti. 
Vstupná hala je hlavným komunikačným uzlom domu. Spája otvorenú obytnú časť prízemia, arkádu dvorového átria, technicko-hospodárske zázemie domu a sprístupňuje spálňu na prízemí ako aj celé poschodie, na ktoré vedie trojramenné schodisko so schodiskovým zrkadlom (galériou). Otvorený obytný priestor prízemia pozostáva z obývacej izby s centrálnym krbom, priestrannej kuchyne s varným ostrovčekom a barovým pultom, jedálňou s prístupom na krytú terasu s grilovacím pultom. Z kuchyne ja navrhnutý vstup na terasu átria a pod krytú arkádu. Komora a zvonka prístupný sklad záhradného nábytku tvoria energetickú bariéru zo SV strany. Od západnej strany sa na prízemí ďalej postupne nachádzajú: umyváreň s WC, zvonka prístupný sklad pre bicykle, práčovňa so sušiarňou, technická miestnosť (obe s východom na krytú terasu slúžiacu aj ako exteriérová sušiareň), Ľavé zadné krídlo átria uzatvára zo SZ, S a SV strany spálňa rodičov, priechodný šatník a kúpeľňa rodičov. Reťazové chŕliče (strešné zvody) a trativody sú navrhnuté aj ako výrazný dizajnový akcent vstupného priečelia.
Schodisková hala na poschodí prechádza do veľkoryso navrhnutého priestoru osvetleného cez fasádu nad plochou átria. Na poschodí sa nachádzajú nasledovné priestory: obývacia miestnosť, spálňa, hosťovská izba (alt. pracovňa) so samostatným šatníkom, sklad a priestranná kúpeľňa s WC.
V blízkej budúcnosti sa uvažuje aj s výstavbou exteriérového bazénu s prekrytím slúžiaceho na celoročné využitie. Jeho predpokladaná poloha a tvar sú zvýraznené v architektonickej situácii (pohľad na strechu, vtáčia perspektíva). 
Súčasťou finálnych terénnych úprav po dokončení hrubých stavebných prác bude vybudovanie exteriérových terás, násypov a vyrovnávacích terénnych schodísk a bezbariérových rámp.
Odvodnenie pozemku bude vyriešené prostredníctvom vsakovacích pásov po celom obvode rodinného domu a miestne aj trativodov so vsakovacími zbernými (akumulačnými) jamami.
Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video – záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa budú nachádzať pri príjazdovej komunikácii v západnom rohu pozemku. (viď. situácia – osadenie objektu v projekte pre stavebné povolenie). 

 

Celková úžitková plocha: 335,89m²