Vila Šúdol II.

CENA STAVBY NA KĽÚČ (S DPH): POSKYTNE AUTOR

CENA PROJEKTU (S DPH): 590EURO

POZNÁMKA K CENE PROJEKTU: UVEDENÁ CENA SA VZŤAHUJE K STUPŇU ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

VILA Šúdol II.

Stupeň PD: Architektonická štúdia

ÚDAJE O PLOCHÁCH STAVEBNÉHO OBJEKTU :

 Obytná plocha 1.PP: 0,00m²

Úžitková plocha 1.PP: 34,20m²

Obytná plocha 1.NP: 52,25m²

Úžitková plocha 1.NP: 104,83m²

Obytná plocha 2.NP: 58,04m²

Úžitková plocha 2.NP: 108,93m²

Celková obytná plocha: 110,29m²

Celková úžitková plocha: 247,96m²

Plocha pozemku: 2421,00m²

Zastavaná plocha (bez nespevnených plôch): 140,72m²

Zastavaná plocha (vrátane nespevnených plôch): 174,32m²

Celková zastavaná plocha (vrátane spevnených plôch): cca 475,00m²

Zastavanosť pozemku (oba stavebné objekty): 19,62%

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY :

Rodinný dom s označením „Vila Šúdol II.“ sa bude realizovať ako samostatne stojaci dvojpodlažný čiastočne podpivničený rodinný dom. Dvojpodlažná stavba garáže s hospodárskym zázemím (zastavaná plocha 76,00m²) už bola zrealizovaná. Objekt rodinného domu bude umiestnený vo vzdialenosti 4,00m v smere JZ a prepojený lávkou (mostíkom) s už existujúcou nehnuteľnosťou. Koncepcia návrhu zohľadňuje výrazné prevýšenie a sklon terénu v pozdĺžnom smere SV-JZ…

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE :

Navrhovaná novostavba rodinného domu „Vila Šúdol II.“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný čiastočne podpivničený objekt zastrešený valbovou strechou v sklone 20°. Nad časťou 1.NP (nad oboma detskými izbami) bude terasa ohraničená po obvode polvalbovou strieškou (sklon 25°) ukončenou kontinuálnym lemom žľabu pre uloženie kvetináčov dekoratívnej zelene (oplechovaný, so spádovaným dnom a odvodnením).

Hlavný vstup aj vjazd na pozemok stavebníka je zo severovýchodnej strany pozemku od miestnej prístupovej komunikácie. Prístup je navrhnutý cez dvojkrídlové vráta v strede prejazdu rampou alebo cez vstupnú bránku a tiež cez terénne schodisko vedľa garáže vo východnom rohu pozemku. Hlavný vstup do objektu rodinného domu je navrhnutý cez krytý prechod garáže a po lávke (mostíku). Ďalšie vedľajšie vstupy do objektu sú navrhnuté z úrovne terénu do technickej miestnosti, spálne rodičov a oboch detských izieb a do pivnice z JV strany pod vretenovým exteriérovým schodiskom spájajúcim obe nadzemné podlažia so záhradou.

Vstupná a denná obytná časť domu je navrhnutá na poschodí, súkromno-odpočinková na prízemí a časť technicko-hospodárskeho zázemia v čiastočne podpivničenom priestore suterénu.

Hlavný vstupný priestor je zo SV strany chránený závetrím, ktoré vytvára samotná hmota objektu. Do objektu v úrovni 2.NP sa vstupuje lávkou (mostíkom). Zádverie má dostatok odkladacieho priestoru (roll-door šatník/odvetrávaný botník). Ostatné alternatívne vstupy tvoria vedľajšie vstupy z pozemku stavebníka do obytných a úžitkových miestností (viď. pôdorysy 1.NP a 2.NP).

Zo zádveria je prístupné sociálne zariadenie určené najmä pre hostí. Komunikačným jadrom domu je dvojramenné priamočiare železobetónové schodisko. Na poschodí sprístupňuje hosťovskú izbu a obytný veľkopriestor s „priznaným“ krovom. V ňom sa nachádza kuchyňa s barom (zásobárne potravín sú skriňového typu), jedáleň a obývacia časť. Na JZ priečelí sa nachádza priestranná terasa, ktorú s prízemím a záhradnou terasou spája exteriérové točité vretenové oceľové schodisko (stupnice budú z drevoplastového kompozitu s protišmykovou povrchovou úpravou).

Na prízemí 1.NP sa nachádzajú nasledovné priestory: schodisková predsieň vyúsťujúca do chodby, ktorá sprístupňuje technickú miestnosť, obe detské izby, spálňu rodičov a spoločnú kúpeľňu pre deti. Zo spálne rodičov je cez priechodný šatník navrhnutý prístup do rodičovskej kúpeľne.

V čiastočne podpivničenom suteréne je dislokovaná skladová zóna technicko-hospodárskeho zázemia domu. Tento priestor možno alternatívne predeliť uzavretím stenového otvoru dverami na dva samostatné sklady s vlastným prirodzeným osvetlením aj odvetraním.

Súčasťou finálnych terénnych úprav po dokončení hrubých stavebných prác bude vybudovanie exteriérových vyrovnávacích schodísk.

Odvodnenie pozemku bude vyriešené prostredníctvom vsakovacích pásov po celom obvode rodinného domu a miestne aj trativodov so vsakovacími zbernými (akumulačnými) jamami.

Obmurovka s kontajnermi domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kamera na video – záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa nachádzajú pri príjazdovej komunikácii pozdĺž oplotenia so živým plotom pri východnom nároží pozemku (viď. situácia – osadenie objektu).

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV :

Technologické súbory sú umiestnené na 1.NP. V základoch sa do objektu privádza voda, elektrický prúd a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd. Objekt nie je pripojený na verejnú kanalizačnú sieť. Počas realizácie objektu garáže s hosp. zázemím bola naprojektovaná pod nájazdom na spevnenú rampu v úrovne terasy dvora zberná nádrž na splaškovú vodu. Napojenie domových prípojok inžinierskych sietí bude predmetom riešenia dokumentácie pre stavebné povolenie. Technická miestnosť je priechodná (plynový kondenzačný kotol, zásobníkový ohrievač TÚV, automatická pračka, sušička, regálový úložný systém…) a nachádza sa na prízemí. Prekrytý vstup je navrhnutý v časti oblúčkovitej fasády pod konštrukciou lávky. Bližšie informácie o druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie v dokumentácii pre stavebné povolenie.

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A HMÔT :

- murovací materiál: tvárnice Ytong Lambda (bez zatepľovacieho systému)

- stropy: železobetónová doska, alt. lokálne zavesený nenosný podhľad od firmy Rigips

- základy: monolitický železobetón, debniace zálievkové tvárnice DT Premac

- strecha: dodávka konštrukcie krovu od vybranej firmy (drevené zbíjané väzníky), v časti otvoreného obytného priestoru na poschodí bude „priznaný“ krov

- strešná krytina: pálená krytina od firmy Tondach (dtto ako na streche garáže)

- oplechovanie: poplastovaný plech, resp. pozinkovaný plech

- plastové okná a dvere alt. drevené profily Euro 68, 2÷3-ité zasklenie (5÷7 komor. systém), napr. Weser, Slovaktual + vonkajší roletový tieniaci a bezpečnostný systém

- obklady z prírodného kameňa (dtto obklad garáže)

- stropné podhľady Rigips

- dvojprieduchový komín Schiedel

- odvodňovacie žľaby, dvorné vpuste, zatrávňovacie panely

- osvetlenie exteriéru svietidlami napr. od fi. Massive

DOPRAVNÉ RIEŠENIE, NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM :

Statická doprava bude zabezpečená voľnou a od ulice neoplotenou odstavnou plochou pred objektom garáže, parkovaním na nájazdovej rampe a prípadne na terase dvora medzi už zrealizovaným a novo navrhovaným objektom rodinného domu, ako aj parkovaním dvoch vozidiel v samotnom objekte garáže.