Vila Vavrišovo

Vila Vavrišovo je architektonická štúdia, ktorá bola vypracovaná na základe individuálnej objednávky modifikáciou projektu Vila Pod borovicou. Ďalšie podrobnosti, vrátane dispozícií, autor poskytne pri osobnej konzultácii.