• Dom na Tormoši

  CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE : Navrhovaný rodinný dom s ozn. ako „Dom na Tormoši“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný, nepodpivničený objekt. Navrhnutý je so sedlovou a pultovou strechou. Objekt …

 • RD Dorota

  CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE : Navrhovaný rodinný dom s ozn. ako „Dorota 01 (02)“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný, nepodpivničený objekt s integrovanou garážou pre jeden automobil. Navrhnutý je …

 • Malachov II.

  CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE : Navrhovaný rodinný dom s ozn. ako „Malachov II.“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný, čiastočne podpivničený objekt s dvomi oddelenými samostatnými bytovými jednotkami. Navrhnutý je …

 • Vila Barbara

  Tento architektonický koncept bol vypracovaný na základe individuálnej objednávky. Hoci na projekt nie je zmluvná exkluzivita, kvôli ochrane osobných údajov a súkromia objednávateľa neuvádzam v textovej časti ďalšie podrobnosti. Záujemcovia …

 • Vila Vavrišovo

  Vila Vavrišovo je architektonická štúdia, ktorá bola vypracovaná na základe individuálnej objednávky modifikáciou projektu Vila Pod borovicou. Ďalšie podrobnosti, vrátane dispozícií, autor poskytne pri osobnej konzultácii.

 • Vila pod Gerlachom

  Tento architektonický koncept rodinného domu (alt. chaty s celoročným využitím) bol vypracovaný na základe individuálneho zadania. Prípadné zmeny a eventuálne úpravy sú v kompetencii autora návrhu…

 • Apartman House Liptov

  Autor vypracoval na základe individuálnej objednávky architektonickú štúdiu rekonštrukcie pôvodnej administratívnej budovy firmy Robstav v Liptovskom Mikuláši  na polyfunkčný objekt s názvom Apartman House Liptov (pôvodný projekt bol vypracovaný v …

 • Vila Nina 01 (02)

  Táto architektonická štúdia bola na základe individuálnej objednávky vypracovaná vo dvoch alternatívach. Jedna z nich má celé prízemie (1.NP) bezbariérovo prepojené so záhradou. Pôvodné pracovné názvy variánt boli: Vila Orava=Vila …

 • Reno 02

  Táto architektonická štúdia bola vypracovaná na základe individuálnej objednávky. Bol som oslovený objednávateľom, vypracovať nový projekt, ktorý by však ideovo vychádzal z už realizovaného projektu z môjho portfólia, t.j. Reno …

 • Vila Mara

  Tento architektonický koncept rodinnej vily bol vypracovaný na základe individuálnej objednávky vo dvoch alternatívach.

 • Bungalov TILA

  Projekt Bungalov TILA bol vypracovaný na základe individuálnej objednávky. Informatívne údaje o plochách: Úžitková plocha: 158,75m² Obytná plocha: 112,29m² Zastavaná plocha: 196,54m² Poznámka: nespevnené plochy (závetrie, terasa a kryté státie …

 • Kordíky II.

    Poznámka: Tento projekt prestavby vidieckeho domu bol vypracovaný na základe individuálnej objednávky. Projekt možno modifikovať pre ďalšie použitie, podľa požiadaviek ďalších objednávateľov, nakoľko nie je chránený exkluzivitou. CHARAKTERISTIKA STAVBY. …

 • Vila Pod borovicou

    Architektonická štúdia „Vila Pod borovicou“ bola vypracovaná na základe individuálnej objednávky vo viacerých dizajnových variantoch. Projekt je chránený exkluzivitou, čo však nebráni potencionálnym záujemcom, aby bol pre ďalšie individuálne …

 • Súkromný areál PH Sport Horses

  SÚKROMNÝ AREÁL PH SPORT HORSES_JZ SLOVENSKO (OKRES SENEC) PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE (2016)   SO-01 SPRÁVCOVSKÝ DOM SO-02 KRYTÁ JAZDIAREŇ SO-03 LONŽOVACÍ PRÍSTREŠOK SO-04 SKLADY KRMIVA SO-05 GARÁŽE SO-06 VONKAJŠIA …

 • Chata Lúčky

  CENA STAVBY NA KĽÚČ (S DPH): POSKYTNE AUTOR CENA PROJEKTU (S DPH): 670 EURO POZNÁMKA K CENE PROJEKTU (S DPH): UVEDENÁ CENA SA VZŤAHUJE K STUPŇU ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE …

 • Vila Šúdol II.

  CENA STAVBY NA KĽÚČ (S DPH): POSKYTNE AUTOR CENA PROJEKTU (S DPH): 590EURO POZNÁMKA K CENE PROJEKTU: UVEDENÁ CENA SA VZŤAHUJE K STUPŇU ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA VILA Šúdol II. Stupeň PD: …

 • Gregory House II.

  ÚDAJE O PLOCHÁCH STAVEBNÉHO OBJEKTU A POZEMKU : Obytná plocha SO-01 RD 1.NP: 87,65m2 Úžitková plocha SO-01 RD 1.NP: 162,84m2 Obytná plocha SO-01 RD 2.NP: 47,02m2 Úžitková plocha SO01 RD …

 • RD Dominika

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY : Názov a označenie stavby: samostatne stojaci rodinný dom „Dominika“ (SO-01) samostatne stojaci záhradný domček (SO-02) samostatne stojaci garážový prístrešok (SO-03) Druh stavby: novostavba Účel stavby: bývanie …

 • Afrodita

  POLYFUNKČNÝ OBJEKT „Afrodita“ Údaje o plochách stavebného objektu : Obytná plocha 1.NP : 0,00m2 Úžitková plocha 1.NP (bez parkoviska): 121,50m2 Obytná plocha 2.NP: 22,94m2 Úžitková plocha 2.NP (bez terasy): 49,36m2 Celková obytná …

 • Bungalov Cool

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 690.00 EUR (20 786,94 Sk) poznámka k cene: Uvádzaná cena sa vzťahuje k alternatíve už vypracovanej bez ďalších zmien v stupni …

 • Pod Širákom 2016

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 690.00 EUR (20 786,94 Sk) poznámka k cene: Uvádzaná cena sa vzťahuje k alternatíve už vypracovanej bez zmien v stupni architektonická …

 • Andrea

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 690.00 EUR (20 786,94 Sk) poznámka k cene: Uvádzaná cena sa vzťahuje k tejto architektonickej štúdii bez zmien. Cena je s …

 • Sofia

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 590.00 EUR (17 774,34 Sk) poznámka k cene: Uvádzaná cena tejto alternatívy sa vzťahuje k stupňu architektonická štúdia bez zmeny. Na …

 • Vila Solaris

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 790.00 EUR (23 799,54 Sk) poznámka k cene: Uvádzaná cena tejto alternatívy sa vzťahuje k stupňu architektonická štúdia bez zmeny. Cena …

 • Vila Relax

  Autor ponúka moderný súčasný koncept vily s prvkami luxusného vybavenia…. Bližšie informácie poskytne autor pri osobnej konzultácií.   Celková úžitková plocha: 286,33 m2 Cena arch.štúdie (bez zmien) 970 Euro …

 • Vila Provence

  Cena projektu (s DPH): 890.00 EUR (26 812,14 Sk)poznámka k cene: Uvedená cena sa vzťahuje k stupňu architektonická štúdia.   Popis projektu:Navrhovaná novostavba rodinného domu „Vila Provence“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný objekt bez …

 • Pod Širákom 2015

  Popis projektu:Architektonický koncept Pod širákom 2015 nadväzuje na rovnomenné alternatívy a bol vypracovaný na základe individuálnej objednávky…   Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Rozpočet ku …

 • Pod Širákom AM

  Rodinný dom je samostatne stojaci, nepodpivničený objekt, Vstup a vjazd na pozemok stavebníka bude zo severovýchodnej strany. Vstup do domu je v úrovni 1.NP zo severovýchodnej strany. Hlavný vstupný …

 • RD ALEX 2014

  Počet osôb: 4-6 Obytné miestnosti: 5(6) Úžitková plocha: 244,22m2 Zastavaná plocha: 176,15m2 Obstavaný priestor: 980m3 Orientácia vstupu: JZ, J, JV Predpokladaná spotreba energie: 80kWh/(m2 . rok) -prízemie: 149,66m2 -poschodie: 94,56m2 …

 • Vila Pod Bánošom

  Cena projektu (s DPH): 690.00 EUR (20 786,94 Sk) Popis projektu: Projekt tohto rodinného domu bol vypracovaný na základe individuálnej objednávky. Bol navrhnutý ako samostatne stojaci nepodpivničený objekt s …

 • Elipse House (koncept)

  „Elipse House“ je autorský koncept rodinnej vily, ktorá si nájde (na základe objednávky po vyžiadaných špecifických úpravách) svojho náročného majiteľa vyhýbajúceho sa komerčným typovým katalógovým riešeniam rodinných domov. Každému záujemcovi, …

 • Vila K II.

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 1 250.00 EUR (37 657,50 Sk) poznámka k cene: architektonická štúdia Popis projektu: Návrh projektu Vila K II. vychádza z koncepčných ideí …

 • Vila M-L

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Odhadovaná cena realizácie: 270-330 tisíc euro Cena projektu (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Cena architektonickej štúdie: 690 Euro Cena …

 • Lucka 2012

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Aktuálnu cenu realizácie na kľúč nepoznám, nakoľko posledná realizácia objektu je staršia ako 5 rokov. Cena projektu (s DPH): 2 200.00 EUR …

 • Lora 2011

  Cena stavby na kľúč (s DPH): 242 929.90 EUR (7 318 506,17 Sk) Cena projektu (s DPH): 1 490.00 EUR (44 887,74 Sk) poznámka k cene: Projekt na stavebné povolenie bez zmeny ako typový projekt, čiže …

 • Via Bella

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena realizácie …

 • Srdiečko – retro

  Cena realizovaného objektu: 7,5 mil. Sk (v r. 2006) Cena typového projektu bez zmien vrát. dane: 2 950 € (bez osadenia objektu a dom. prípojok IS) Obsah dokumentácie: dokumentácia pre územné rozhodnutie …

 • Inovec

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Podrobný položkový rozpočet s výkazom výmer sa dá stanoviť iba z realizačnej dokumentácie, ktorá nie je t.č. vypracovaná. Cena projektu …

 • Sološnica

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena cca …

 • Výrobná hala, administratívna budova Leopoldov

  Technická charakteristika stavby:   Statika stavebných konštrukcií: Stavebný objekt  pozostáva z administratívnej časti a výrobnej časti. Administratívna časť je dvojpodlažná, je navrhnutá s ustupujúcim 2.NP v krajných moduloch objektu. Celkové rozmery administratívnej časti sú …

 • Objekt s 3 byt.jednotkami na Rebarborovej ul. v Bratislave

  Charakteristika územia stavby:   Objekt rodinného domu s tromi bytovými jednotkami (ďalej len rodinný dom) sa nachádza na parcelách č. 1269 a 1270, v katastrálnom území Vrakuňa, s výškovým osadením ±0,000=150mm nad …

 • BK O1

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 480.00 EUR (14 460,48 Sk) poznámka k cene: Projekt bol vypracovaný na úrovni architektonickej štúdie(t.č. je už realizácia objektu po kolaudácii). Architektonické …

 • Vila Park

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 700.00 EUR (21 088,20 Sk) poznámka k cene: architektonická štúdia Popis projektu: Vila Park KL01 je architektonický koncept určený pre klienov s …

 • Mirka 01

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena realizácie …

 • Mirka 02

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena realizácie …

 • Vila Dominik III.

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena realizácie …

 • Vario BG

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena realizácie …

 • Tomík VA

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Niektoré alternatívy projektov “Tomík” obsahujú výkaz výmer a rozpočet, iné nie (podľa objadnávky investora). Podrobnejšie pri osobnom stretnutí. Cena projektu …

 • Vario BU

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena realizácie …

 • Vila Big Pie

  Popis projektu: Vila Big Pie je riešená nadštandardne až veľkoryso. Je určená pre náročných klientov disponujucich dostatočne rozľahlým pozemkom rovinatého až mierne svahovitého profilu. Charakteristika (technické informácie) Celková úžitková …

 • Medial

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena realizácie …

 • Lora II.

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena realizácie …

 • Ľubica (alt.Lucka)

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Ku dvom alternatívam bol vyhotovený rozpočet: v r.2003 na 120660 EUR a v r.2004 na 163300 EUR. Cena projektu (s …

 • Vila Charlie I.

  Cena stavby na kľúč (s DPH): 485 000.00 EUR (14 611 110,00 Sk) Cena projektu (s DPH): 3 360.00 EUR (101 223,36 Sk) poznámka k cene: Projekt bol vypracovaný na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie. Popis …

 • Borinka 02

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 375.00 EUR (11 297,25 Sk) poznámka k cene: Projekt bol vypracovaný v stupni projektovej dokumentácie: architektonická štúdia. opis projektu: Rodinný dom Borinka …

 • Reno 01

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena realizácie …

 • RD Zuzanka

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá cena stavby na kĺúč stanoviť. Orientačná cena realizácie …

 • Tomík DNV

  Cena stavby na kľúč (s DPH): 167 164.58 EUR (5 036 000,14 Sk) poznámka k cene: Rozpočet vyhotovený k dátumu expedovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, t.j. 11/2002. Cena projektu …

 • Šúdol

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet si investor neobjednal, preto sa nedá stanoviť cena stavby na kľúč. Orientačná cena …

 • Hanghouse Pech

  Cena stavby na kľúč (s DPH): 233 864.31 EUR (7 045 396,20 Sk) poznámka k cene: na základe rozpočtu z 12/2006 Cena projektu (s DPH): 1 455.00 EUR (43 833,33 …

 • Skalka 01

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 285.00 EUR (8 585,91 Sk) poznámka k cene: architektonická štúdia Popis projektu: Skalka 01 je architektonický koncept trojpodlažného …

 • Lora IV.

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor Cena projektu (s DPH): 1 980.00 EUR (59 649,48 Sk) poznámka k cene: Uvádzaná cena sa vzťahuje ku dokumentácii pre stavebné povolenie …

 • Vario HBX

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Podrobný položkový rozpočet s výkazom výmer sa dá stanoviť iba z realizačnej dokumentácie, ktorá nie je t.č. vypracovaná. Cena …

 • Vario M

  Cena stavby na kľúč (s DPH): poskytne autor poznámka k cene: Podrobný položkový rozpočet s výkazom výmer sa dá stanoviť iba z realizačnej dokumentácie, ktorá nie je t.č. vypracovaná. Cena …